Stævnereglement

Stævnereglement for DM i Skolevolley

 • Elever, der er indskrevet i skolen på stævnedagen, kan deltage. Der spilles i en drenge- og pigerække. Evt. mix-hold deltager i drengerækken.

 • Et hold består af elever, der går på samme årgang. Holdet må maksimalt sammensættes af elever fra 3 klasser på årgangen. Såfremt der er færre end 3 klasser på årgangen, kan holdet suppleres med enkelte elever fra én klasse på årgangen under (dvs. max 3 elever). Eleverne må kun deltage på ét hold. 

 • Et hold består af max. 12 spillere.

 • Nethøjde: Piger: 2,24 m, drenge 2,35 m.

 • I DM-stævnet inddeles de deltagende hold i puljer, hvor der spilles "alle mod alle".

 • I tilfælde af pointlighed i puljerne afgøres placeringerne således.
  a) Sætforskel
  b) Boldscoreforskel:
  c) Indbyrdes kampe

 • Der spilles herefter finalekampe suppleret med placeringskampe afhængig af de fysiske, tidsmæssige og andre planlægningsmæssige forhold.Der overrækkes guldmedaljer og pokal til DM-vindere. Nr. to og tre modtager henholdsvis sølv- og bronzemedaljer. Der overrækkes en Fair-Play pokal til et pige- og et drengehold.

 • Der spilles efter de internationale volleyballspilleregler

 • Når en kamp er slut, stiller begge hold med deres lærer op på række og paraderer forbi modstanderholdet og hilser pænt tak for kampen. En usportslig optræden i denne forbindelse kan diskvalificere holdet.

 • Dommerens kendelser er inappellable.

 • Forud for stævnet afleverer holdets lærer et holdkort med navne og klasser, dette skal være underskrevet af skolens leder.

 • Det er holdets idrætslærer, der er leder og ansvarlig for holdet under kampe og under hele stævnet.