Skolebestyrelser: Princip for bevægelse

Princip for bevægelse

Dansk Skoleidræt og DGI har i samarbejde med Skole og Forældre formuleret et princip for skolernes arbejde med motion og bevægelse. Det skal give landets skolebestyrelser en håndsrækning til at udstikke rammer for området.

Et princip er et sæt grundlæggende retningslinjer for, hvilken retning, skolen skal bevæge sig i på et bestemt område – og altså herunder også hvordan hver enkelt skole arbejder med bevægelse.

Læs ”Princip for skolens arbejde med motion og bevægelse”.

Princippet kan også findes i skolebestyrelsernes værktøjskasse, som findes på Skole og Forældres hjemmeside.