Forside/Aktivitetsdatabase/Aktiv læsning

Aktivitet

Aktiv læsning

Aktivitetsinformation

Bevægelse i undervisningen

Dansk Matematik Sprogfag

Primær formål og fokus

Forståelse og anvendelse Læring gennem kroppen

Klassetrin

2. – 3. 4. – 5. 6. – 7.

Tid

30+ min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Underviseren forbereder 10 mindre bevægelseshistorier. Alternativt kan klassen deles i 10 grupper, der hver formulerer en lille skriftlig bevægelseshistorie. Historien skrives på et kort. Historien kunne fx lyde: “Pigerne hoppede alle i sjippetov dagen lang. De kunne hoppe på mange forskellige måder. Prøv, om du kan hoppe 10 gange og gerne på flere forskellige måder”.

 

De 10 historier lægges under 10 kegler, som er fordelt i klassen eller på et udeareal. Skal der bruges en rekvisit, lægges denne også ved keglen, fx sjippetov.

 

Eleverne starter i grupper ved en af de 10 kegler. Her læser gruppen en historie og aktiviteten udføres.

 

Gruppen går videre til næste kegle, og sådan fortsættes øvelsen, indtil alle har læst og udført alle historier.

 

Materialer

Talkegler. Evt. forproducerede bevægelseshistorier. Evt. redskaber som fx sjippetov, hulahopring. 

Søgning