Aktivitetsløb til Skolernes Motionsdag

En fed aktivitet for alle

Aktivitetsløbet med titlen ”Mission Verdensmål” er udviklet til Skolernes Motionsdag. Eleverne skal i grupper rundt på en mission, hvor de møder fem forskellige poster. Hver post er knyttet til et specifikt verdensmål og en global problemstilling. Denne skal eleverne forholde sig til ved at udføre en kropslig ”aktion”, der knytter sig til en mulig løsning af problemet.

Et eksempel på en post er verdensmålet ”bæredygtig energi” med problemstillingen ”En stor del af verdens energi laves af olie og kul. Det forurener og udleder meget skadelig CO2. Aktion: Byg med jeres kroppe en vindmølle, der laver grøn energi. Brug jeres fantasi.”

 

Når eleverne har løst opgaven, får de en markering på deres missionskort. Når de er færdige med løbet og er tilbage i klassen igen, skal de løse de sidste opgaver på missionskortet. Slutteligt er der mulighed for, at grupperne kan få byttet deres udfyldte missionskort til et certifikat som symbol på en gennemført mission.