Forside/ /Gode råd om prøven i idræt

10 gode råd om prøven i idræt

Guide til at dine elever lykkes med idrætsprøven

10 gode råd om prøven i idræt

  1. Læs prøvevejledningen! Ja, den er tung, men det er nødvendigt, og det absolut vigtigste råd.
  2. Sæt eleverne ind i de krav og rammer, der er i denne prøve (Fælles mål, pensum, prøvevejledning, disposition, prøvens to dele, tjekliste osv.)
  3. Forventningsafstem med censor forud for prøven, så I er enige i vægtningen af de forskellige dele af prøven.
  4. Gør det tydeligt for eleverne, at de til afgangsprøven skal vise, hvad de har lært i idrætstimerne, og at de på baggrund af dette skal sammensætte et praksisprogram og udarbejde en disposition.
  5. Gennemgå vurderingskriterierne med eleverne. Hjælp dine elever med at tilegne sig et fagsprog, og gør dem opmærksom på, at brug af begreber og termer er lige så vigtige til afgangsprøven i idræt som til alle andre prøver.
  6. Tydeliggør overfor eleverne, at den praktiske del af prøven ikke behøver at være på et meget avanceret, fysisk niveau. Det handler om at udvise kvalitet i de bevægelser, man har udvalgt. Én veludført salto er bedre end en dårlig dobbelt salto med skrue.
  7. Det er vigtigt, at eleverne er klar over, hvad de forskellige indholdsområder dækker over. Til prøven skal de fordele tiden ligeligt mellem de to områder, som de har trukket.
  8. Sørg for, at dine elever har styr på de overordnede temaer, og at de skal udvælge et, som skal afspejles både i den praktiske og mundtlige del af prøven. Temaet skal kunne fungere med de to udtrukne indholdsområder.
  9. Gør dine elever opmærksomme på, at der i den teoretiske del af deres prøve bør være afsat tid til spørgsmål. ”Den reflekterende samtale” tolkes forskelligt af elever. Nogle har intet forberedt, da de regner med spørgsmål fra eksaminator og censor. Andre har udfyldt al tiden, og når der så kommer spørgsmål undervejs, risikeres det, at der ikke er tid til alle elevers oplæg eller til at have en egentlig samtale.
  10. Det kan være en god idé, at hver gruppe har en makkergruppe, som hjælper med musik, opsætning af redskaber, agerer hjælpere osv.

Artikler om idrætsfaget

4 elever ligger på halgulvet

Alt du har brug for til prøven i idræt

Nyt vurderingsark til prøven i idræt giver vigtig logbog

Nyt vurderingsark til prøven i idræt giver vigtig logbog

En mand og en dreng leger sammen med en frisbee

Skab sjovere idrætstimer for de yngste

Danmarks sejeste idrætsærer

Silkeborg-lærer er Danmarks Sejeste Idrætslærer 2023

Klar til 2024: Nye forløb til idrætsfaget

Søgning