Forside/Mere meningsfuld idræt i indskolingen

mere meningsfuld idrætsundervisning i indskolingen

Bevægelsesglæde
og nysgerrighed

Skab meningsfulde idrætsoplevelser

Nyt materiale til indskolingen

Idræt i indskolingen er en fantastisk arena for bevægelsesglæde, fællesskab og sanselige øjeblikke, der kan gribe eleverne og blive til meningsfulde idrætsoplevelser. De oplevelser kan sætte livslange spor hos eleverne og gøre idrætten til en fast og betydningsfuld del af deres liv. Det er lærere og pædagogers opgave at understøtte dette, og med projektet “Mere meningsfuld idrætsundervisning i indskolingen” præsenteres en didaktik for indskolingen med en kerne af nysgerrighed, kreativitet, øvelse og kropslige udfoldelsesmuligheder, som kan bane vej for flere meningsfulde idrætsoplevelser.

Jeg kan slet ikke beskrive hvor fedt det her materiale er. Jeg er blevet meget mere skarp.

Line Rindom, idrætslærer, Østerhåbsskolen

Jeg synes også, at vi er blevet lidt bedre til idræt end sidste år.

Elev, Østerhåndsskolen

Information om projektet

Bliv klogere på projektet “Mere meningsfuld idrætsundervisning i indskolingen.”

Hvad er baggrunden for projektet?

Idræt i indskolingen er en fantastisk arena for bevægelsesglæde, fællesskab og sanselige øjeblikke, der kan gribe eleverne og blive til meningsfulde idrætsoplevelser. De oplevelser kan sætte livslange spor hos eleverne og gøre idrætten til en fast og betydningsfuld del af deres liv. Det er lærere og pædagogers opgave at understøtte dette, og med projektet præsenteres en didaktik for indskolingen med en kerne af nysgerrighed, kreativitet, øvelse og kropslige udfoldelsesmuligheder, som kan bane vej for flere meningsfulde idrætsoplevelser.

I idrætsundervisningen viser kompetencedækningen i folkeskolen for 2022 (UVM), at den i indskolingen (1. klasse: 65,4%; 2. 66,3%; 3. klasse: 73,1%) er markant lavere end i udskolingen (7. klasse: 87,8%; 8. klasse 88,5%, 9. klasse 92,8%). Med afsæt i betydningen af at børn får gode oplevelser med idræt tidligt i deres liv, er det derfor afgørende at de lærere og pædagoger, der varetager idrætsundervisningen er godt klædt på til denne vigtige opgave. 

Hvordan finder jeg ud af mere om projektet?

Hvis du vil vide mere om projektet – Mere meningsfuld idrætsundervisning i indskolingen, så er rapporten et godt sted at starte. 

Du kan fx læse om projektets mål, metoder, resultater og konklusioner. 

Du er altid velkommen til kontakte os, hvis du er blevet nysgerrig og vil vide mere. 

Download evalueringsrapport

Hvem står bag projektet?

Mere Meningsfuld Idrætsundervisning består af en projektgruppe af nedenfor nævnte personer fra Dansk Skoleidræt, Syddansk Universitet og VIA University College. Herudover har en række lærere, pædagoger og skoleledere fra skoler i Horsens og Slagelse Kommune været en del af projektet.

Dansk Skoleidræt: Torben Hansen, Udviklingskonsulent og Mikael Hansen, Projektleder
VIA University College: Kirstine B. Lillelund, Esben Volshøj og Kasper Lasthein Madsen
Syddansk Universitet: Anne Wolff Jakobsen, Annemari Svendsen

Projektet ”Mere Meningsfuld Idrætsundervisning i indskolingen” er blevet til gennem støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. 

Projektet har været et samarbejde mellem pædagoger og lærere fra Østerhåbskolens afdelinger i Hatting og Torsted (Horsens Kommune), Nymarkskolen, Vemmelev Skole (Slagelse Kommune), SDU, VIA UC og Dansk Skoleidræt 

I ”Mere Meningsfuld Idrætsundervisning i indskolingen” har vi haft mere end 20 workshops og 70 observationer
i idrætsundervisningen, som danner fundamentet for de didaktiske greb og praktiske øvelser, der har fokus på at skabe meningsfulde idrætsoplevelser og bevægelsesglæde hos børn.

Søgning