Lektion 11: Kravle

Udfordring 1: Kravle-tog

Alle børnene stiller sig på en lang række i kravlestilling. Hvert barn tager fat i anklerne på personen foran sig – lige som vogne, der er hægtet på hinanden.

Alle skal nu kravle i pasgang uden at “vognene” hægtes af. Til sidst laves en “togulykke” ved, at alle vælter til samme side.

 

Udfordring 2: Fang kravleren

Del rummet op i 2 zoner:

  • Zone 1: Krabbegang
  • Zone 2: Baby-kravl

Der er fangeleg i hele rummet (begge zoner). Den zone barnet befinder sig i, bestemmer hvilken bevægelsesform, barnet skal lave.

Der udpeges 1-2 fangere (alt efter gruppens størrelse), som skal fange de andre. Bliver man fanget, er man selv fanger og skal fange de andre. Den sidste, der er tilbage får lov til at vælge en øvelse, som alle skal gentage 10 gange (fx englehop). 

 

Udfordring 3: Togbanen

Lav en forhindringsbane på en lige linje, som består af 1) fire kegler med 1,5 meters mellemrum, 2) en madras, der står skråt med stole eller plint under og 3) fire stole, der står på en lang række.

Børnene deles i hold á 3-4 personer. Hvert hold skal samarbejde om at kravle gennem en forhindringsbane. Børnene stiller sig i en række i kravle-stilling. Første barn er i almindelig kravle-position, men person nr. 2 holder fast i første persons ankler. Det samme gør person nr. 3 og så fremdeles. Børnene kravler hen til første forhindring som er 4 kegler, de skal manøvre slalom igennem. Herefter fortsætter de hen til næste udfordring, hvor en madras er placeret med en skrå hældning ned. Børnene skal over denne, hvorefter de kravler igennem fire stoles ben, som står på en række.