Lektion 12: Gang

Udfordring 1: Gør som kongen befaler

Alle børn stiller sig på en lang række med front mod kongen, der står ca. 5-10 meter væk (vurder selv afstanden ift. rummet). “Kongen” giver kommandoer, som børnene skal udføre.

  • Højre arm ud til siden: Eleverne går på ydersiden af foden til den side, armen peger imod 
  • Venstre arm ud til siden: Eleverne går på indersiden af foden til den side, armen peger i mod 
  • Arm peger frem: Eleverne går baglæns på hælene
  • Arm peger opad: Eleverne går fremad på tæerne

Kongen kan justere tempoet ved at skifte hurtigt eller langsomt mellem kommandoerne. 

 

Udfordring 2: Fragt appelsinen

Børnene inddeles i hold af 4 personer. På hvert hold er børnene sammen i par, som hver får udleveret en appelsin/ærtepose/ballon eller lignende. Børnene skal fragte en “appelsin” ned i den anden ende ved at gå og holde den mellem deres pander. “Appelsinen” skal placeres i modsatte ende. Når dette er gjort kan næste par fra holdet fragte næste appelsin ned i modsatte ende, mens første par går på tæer tilbage.

Prøv derefter at børnene skal hente appelsinen ved at gå på hæle derned og fragte “appelsinen” på foden tilbage til holdet igen. Brug en ærtepose.

 

Udfordring 3: Sig go' da'

Børnene tænker hver på et tal mellem 1 og 6. Herefter går børnene rundt imellem hinanden og hilser på dem de møder, ved at trykke dem i hånden. Hvis man har tænkt på tallet 5, "ryster" man den andens hånd op og ned 5 gange. Herefter ryster modparten det antal gange vedkommende har tænkt på. Hvis antallet er ens, tager man hinanden i hånden og fortsætter sammen rundt og hilser på folk. Legen slutter når der er seks store hold tilbage.