Lektion 13: Hop

Udfordring 1: Hop fra B til C

To lige store hold begynder fra en fælles startlinje, hvor børnene skiftes til at lave et langt hop fremad med samlede ben. Første barn fra holdet hopper så langt han/hun kan. Andet barn i rækken fortsætter med at hoppe med samlede ben derfra, hvor første barn landede. Tredje barn fortsætter herfra - osv.

Det hold som i alt kommer længst har vundet.

Variation :

  • Hop med eller uden armtræk
  • hop fra hugsiddende
  • et gadedrengehop
  • baglæns hop
  • osv.

 

Udfordring 2: Stå kænguro

Der udpeges én fanger. Fangeren skal løbe rundt og fange de andre børn. Fanges børnene, sætter de sig på hug. De andre børn kan befri den “døende” ved at hoppe over.

Variation:

Den fangede lægger sig på ryggen i stedet for at sidde i hug.

Regelsættet om måden, der skal hoppes over på: hop sidelæns, hop over med samlede ben, hop baglæns over.

 

Udfordring 3: Sivene gror

Find ét langt torv. Torvet lægges på jorden. Børnene stiller sig på en række og skal nu hoppe over torvet skiftevis. Torvet begynder med at ligge helt stille langs jorden, men efterhånden så løftes torvet gradvist (sivene gror). Hvem kan hoppe over det højeste siv?

Evt.: Børnene kan godt forsøge at løbe under torvet, og det gælder her for torvholderne at være hurtige og få torvet til at ramme barnet, der løber igennem. Lykkedes dette ikke, er barnet stadig med.