Lektion 16: Kaste/ gribe

Udfordring 1: Lyrebold

Del børnene i mindre grupper af 8-10. Børnene stiller sig i kreds med en radius på 4-5 meter. Èt barn placerer sig i midten med en bold. Idet barnet kaster bolde 2-3 meter lige op i luften, nævner barnet navnet på en af børnene i kredsen, som løber mod midten og griber bolden samtidig med at opgiveren nu indtager den ledige plads i kredsen. Således forsættes der.

 

Udfordring 2: Kastegolf

I rummet placeres forskellige størrelser spande/bøtter, som fungerer som golfhuller. Hvert hul har et tal. Eleverne placerer sig forskellige steder ved hullerne, og noterer hvor mange kast, der bruges på at kaste fra et hul til et andet. Man kan vælge at trille, kaste underhånds eller kaste overhånds.

 

Udfordring 3: Partibold

Inddel børnene i hold á 6-8 spillere (jo færre personer på hvert hold, jo højere intensitet). Banen kan have forskellig størrelse; men en halv basket-bane er passende. Spillet går ud på, at holdet der er i boldbesiddelse, scorer points, ved at aflevere bolden til hinanden. Det andet hold skal forsøge at få fat i bolden således, at de selv kan score points.

Variationsmuligheder:

Inndføring af regler: f.eks. uden driblinger, lave bestemte slags afleveringer, med bestemt antal driblinger osv. Prøv f.eks. at spille med to bolde eller med tre hold..

  • Kun underhåndsskud
  • Må ikke kaste til den samme som man lige har kastet til