Lektion 17: Opsamling

Udfordring 1: 2x2, 3x3, 4x4 tillidsøvelser

Børnene går sammen to og to. Den ene skal nu lade sig falde tilbage, mens makkeren står klar til at gribe. Lad parrene eksperimentere med fald til siden, fremad og bag ud.  Har de så meget tillid til hinanden, at de tør falde med lukkede øjne?

Øvelsen kan også gøre ved at der er flere, der står klar til at gribe.

Variation:

Lad den, der skal skubbes lukke øjnene.  Den seende prikker/skubber blidt, mens den blinde fokuserer på at holde balancen uden at tage et skridt.