Lektion 17: Opsamling

Udfordring 1: 2x2, 3x3, 4x4 tillidsøvelser

Børnene går sammen i par. Den ene skal nu lade sig falde tilbage, mens makkeren står klar til at gribe. Lad parrene eksperimentere med fald til siden, fremad og bag ud. Har de så meget tillid til hinanden, at de tør falde med lukkede øjne?

Øvelsen kan også laves ved, at der er flere, der står klar til at gribe.

Variation: Børnene går først sammen i par, og derefter i mindre grupper med 3 og 4 personer i hver.