Lektion 2 : Stå/ balance

Udfordring 1: Klappeleg

Børnene går sammen to og to, og stiller sig over for hinanden. Hænderne føres op til brysthøjde. Det gælder om at få sin “modstander” klappet ud af balance. Man er ude af balance, når man løfter en fod fra jorden.

Når man er blevet skubbet ud af balance finder man en ny modstander at udfordre.

Variation: Legen kan udføres med et arms skub.

Udfordring 2: Hanekamp

Der hinkes med hænderne foldet på brystet. Der må skubbes med overkroppen. Hvis modstanderen sætter begge ben på jorden, har vedkommende tabt. Både vinderen og taberen finder en ny at udfordre.

Udfordring 3: Solid mur

Gå sammen to og to.

Den ene stiller sig med benene plantet solidt på gulvet. Den anden skal nu skubbe den stående ud af balance. Det gøres ved at skubbe på siden af skulder, hofte og knæ.

Juster skubbet ved at starte med at holde skubbet i ca. 3 sekunder. Dernæst kan tempoet sættes op, så der skubbes flere gange på forskellige steder inden for kortere tid. Byt roller efter et stykke tid.