Kreds- og kommuneudvalget

Kreds- og Kommuneudvalget består af:

 • Inge Dinis
  Næstformand i Dansk Skoleidræt, formand for kreds- og kommuneudvalget, medlem af Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg

  Inge Dinis

  Næstformand i Dansk Skoleidræt, formand for kreds- og kommuneudvalget, medlem af Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg

 • Camilla Daugaard
  Hovedbestyrelsesmedlem, medlem af Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg og medlem af kreds- og kommuneudvalget

  Camilla Daugaard

  Hovedbestyrelsesmedlem, medlem af Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg og medlem af kreds- og kommuneudvalget

 • Karin Bønnerup
  Medlem af kreds- og kommuneudvalget

  Karin Bønnerup

  Medlem af kreds- og kommuneudvalget

 • Vakant
 • Vakant
 • Jacob Kjær Hansen
  Projektleder, stævnekoordinator og organisationskonsulent

  Jacob Kjær Hansen

  Projektleder, stævnekoordinator og organisationskonsulent

  Stævner og turneringer
  Skoleatletik.dk
  Hjemmeside
  Sekretær for Kreds- og Kommuneudvalget (KKU)

 • Christian Ditlevsen
  Leder for organisation, kommuner og idræt.

  Christian Ditlevsen

  Leder for organisation, kommuner og idræt.

Kommissorium for Dansk Skoleidræts Kreds- og Kommuneudvalg (KKU)

 

Formål:

 • Kreds- og kommuneudvalgets formål er, at skabe sammenhæng mellem landsorganisationen, kredse og kommuner.
 • Kreds- og kommuneudvalget er forankret i HB/FU, kredsforeningerne, og eventuelle eksterne relevante kommunale samarbejdspartnere.
 • Kreds- og kommuneudvalgets primære formål er, at arbejde politisk.

 

Sammensætning:

KKUs medlemmer indstilles fra kredsene til HB, der på det konstituerende møde det ordinære rep.møde foretager udpegning til udvalget.

Udvalget består af 5-6 medlemmer. Udvalgets formand er udpeget blandt HB's medlemmer. Sekretær for udvalget er medarbejder fra sekretariatets organisationsteam og udvalgets mødeårshjul vedtages i HB.

 

Arbejdsområder:

 • At sikre synlighed i forhold til kommuner, kommunalpolitikere, embedsfolk, konsulenter, skoleledelser og skolebestyrelser.
 • At sikre relationspleje, netværksdannelse og dialog med kommuner og sikre en fortsat kredsudvikling. Dette gør vi ved at:
  • få udviklet en værktøjskasse til kredsforeninger, som indeholder værktøjer til rekruttering, forretningsorden, årshjul, arbejdsbeskrivelser mv.
  • understøtte strategien (gældende 2020-2023)
  • arbejde med markedsføring i form af varedeklarationer, pressekontakt mv.
  • sikre gensidig inspiration, videndeling og samarbejde på tværs af kredsforeninger samt ved at understøtte kredsene med rekruttering og kommunekontakt.
  • have indsigt i kommunernes kvalitetsrapporter.
  • udarbejde et fælles årshjul for organisationen for bedre dialog og dynamik på bl.a. kredsformandsmøderne.

Godkendt på HB-møde d. 13.8.2021