Verdensmål i bevægelse

Få bevægelse og undervisning i FN's verdensmål på én og samme tid.

Verdensmål i bevægelse

Få bevægelse og undervisning i FN's verdensmål på én og samme tid.

Med det nye projekt "Verdensmål i bevægelse" har Dansk Skoleidræt udarbejdet en række lærings- og aktivitetsmoduler inden for syv udvalgte verdensmål.

Der er noget for alle klassetrin, og modulerne kan anvendes enkeltvis, når det passer ind i klassens skema. Dansk Skoleidræt anbefaler dog landets skoler at gøre lidt mere ud af det gennem en hel temauge sat af til formålet. 

I den forbindelse kan planlæggeren temaugen.dk med fordel bruges til at sætte en temauge sammen. I dette online planlægningsværktøj kan man som underviser vælge ud fra et katalog på 30 lærings- og aktivitetsmoduler inden for syv verdensmål og placere disse når som helst i sit lokalt tilpassede ugeskema. Ugeskemaet kan herefter deles med kolleger.

Eksempler på lærings- og aktivitetsmoduler 
Se modulet "Privilegieræset", som varer to lektioner og er målrettet 4.-6. klasse. Forløbet tager udgangspunkt i verdensmål 5: "Ligestilling mellem kønnene".

Se modulet "Genbrugsbolde", som varer fire lektioner og er målrettet 4.-6. klasse. Forløbet tager udgangspunkt i verdensmål 12: "Ansvarligt forbrug og produktion".

Se modulet "Ulighedsfodbold", som varer tre lektioner og er målrettet 0.-3. klasse. Forløbet tager udgangspunkt i verdensmål 10: "Mindre ulighed".

Se modulet ”Æbler på farten – en smagsstafet”, som varer 2-4 lektioner og er målrettet 0.-3. klasse. Forløbet tager udgangspunkt i verdensmål 3: "Sundhed og trivsel" og verdensmål 12: "Ansvarligt forbrug og produktion".

Sæt X i kalenderen
Samtlige 30 moduler er klar i starten af det kommende skoleår, men for din planlægnings skyld kan du altså allerede nu se eksempler på udvalgte af slagsen. Og så håber vi, du vil sætte tid af til at bruge materialet i løbet af næste skoleår. Det kunne eksempelvis være gennem en temauge i uge 41, hvor mange skoler i forvejen har bevægelse og sundhed på skemaet som optakt til en festlig Skolernes Motionsdag.

Materialet rummer gode muligheder for undervisningsdifferentiering. En temauge om verdensmål kan planlægges som undervisning på enkelte klassetrin, men også på tværs af skolens normale opdeling, så store og små elever kan arbejde sammen, bevæge sig sammen og samtidig lære om verdensmålene.

Læs evt. mere om projektet i nyheden her.

 

Dansk Skoleidræt samarbejder med FN Byens skoletjeneste #UNCity4schools om "Verdensmål i bevægelse". Materialerne i projektet er gratis at anvende, da de er produceret med støtte fra Udenrigsministeriets Oplysningspulje.