Skolevolleyball

DM i Skolevolleyball
9. klasse

Skolevolleyball 9. klasse

DM i Skolevolleyball

DM i Skolevolleyball er for landets 9. klasse-elever. Vi afvikler hvert år indledende volleystævner i Dansk Skoleidræts 15 kredsforeninger. Hver enkelt kredsvinder inviteres til at deltage ved DM i Skolevolleyball.

DM i Skolevolleyball 2024 fandt sted i Kalundborg. Herunder finder program og årets placeringer.

Næste års DM afholdes 11. – 13. marts 2025 i Vejen.

Næste DM i Skolevolleyball afholdes 18. – 20. marts 2025 i Vejen.

Praktisk information om DM i Skolevolleyball

Hvordan kommer jeg til DM i Skolevolleyball?

Der afvikles indledende stævner i Dansk Skoleidræts 15 kredsforeninger. Hop derfor ind på din lokale kredsside under “Skoleidræt nær dig” i topmenuen, og find dit lokale kredsstævne der.

Hvad koster det at deltage i DM i Skolevolleyball?

Det koster kr. 375,- eksl. moms pr. elev/lærer

Hvad er inkluderet i deltagergebyret?

  • Overnatning på skole fra tirsdag – torsdag
  • Morgenmad, frokost og aftensmad onsdag
  • Morgenmad og frokost torsdag

Hvad er IKKE inkludereret i deltagergebyret?

  • Aftensmad tirsdag – kan tilkøbes for kr. 65,- ekskl. moms
  • Hjemtursmadpakke torsdag – kan tilkøbes for kr. 55,- ekskl. moms
  • Transport til og fra DM

Hvad dækker deltagergebyret også?

  • Stævneledelse
  • Dommere
  • Præmier

Inspiration til idrætsundervisningen

Volleyball i skolen er velegnet til at arbejde med en række kompetence, færdigheds- og vidensområder for faget idræt.
Du kan lade dig inspirere af nedenstående indhold.

Aktiviteter til boldspil og boldbasis

Boldspilsdugen

DGI’s øvelsesbank

Kidsvolley

Volleyball Danmark


Mulige læringsmål

Idrætskultur og relationer:  samarbejde og ansvar fokuserer på elevernes samarbejdsmetoder og konstruktive samarbejdsrelationer i idrætsaktiviteter. Normer og værdier tager afsæt i elevernes vurdering af normer, værdier og etik i idrætskultur.

Krop, træning og trivsel: er centreret omkring elevernes vurdering af idrætsvaners betydning for sundhed og trivsel samt elevernes viden om træningsprogrammer og formidlingen af disse.

Undervisningen skal bidrage til, at eleverne opnår forståelse for centrale aspekter af boldspil og boldaktiviteter, og at de kan udvikle og justere aktiviteter.

Eleverne skal arbejde med anvendelse af faglige termer, og de skal kunne tage ansvar i spilsituationer både som deltager og fx i en dommerfunktion.

Fokus er på varierede handlemåder inden for de enkelte idrætslige aktiviteter, discipliner og temaer herunder, træning, afprøvning, konkurrence, samarbejde og vurdering. (Læseplanen 8.-9. kl.)

Den Røde Tråd

Volleyball er en god måde at arbejde med beherskelse af tekniske og taktiske elementer i boldspil. Volleyball kan fint indgå i skolens røde tråd for idrætsundervisningen.

Søgning