Undervisningsforløb til 8.-9. klasse

Performance forløb (8.-9. klasse)

I dette forløb skal eleverne lære at arbejde med Rudolf Labans bevægelsesprincipper og anvende disse til udviklingen af en koreografi. Eleverne introduceres til begrebet performance, hvor de skal arbejde med musik, puls, takt og tempo samt lære at udtrykke sig til musikken ved hjælp af improvisation og eksperimentering. Eleverne skal gennem forløbet øve, skabe og udvikle bevægelsessekvenser med afsæt i Danserammens grundelementer Rum, Dynamik, Form og Relationer. Eleverne skal blandt andet udforske rummet, og hvordan dette kan bruges i deres færdige performance. I forløbets sidste del udvikler eleverne i grupper en koreografi, der fremvises som en performance. Denne skal eleverne analysere og give feedback på med afsæt i Danserammen.

Download undervisningsforløbet "Performance" til 8. - 9. klasse her.

Elevtekster til download

Download elevteksten Laban her

Download elevteksten Koreografi & Performance her

Download elevteksten Rum her

Arbejdsark til download

Download arbejdsarket Gruppeformationer her

Download arbejdsarket Dans din fødselsdag her

Download arbejdsarket Bevægelsesanalyse her

Download arbejdsarket Feedback her