Forside/ /Vejledningsfasen

vejledningsfasen prøven i idræt

Materialer til vejledningsfasen frem mod prøven

Materialer til læreren

Lærerens materialer består af en Lærervejledning samt en model af Vejledningsfisken. Lærervejledningen guider dig igennem de fire faser i vejledningen og beskriver, hvordan du kan strukturere elevernes forløb. Den understøtter de elevark, som du finder under “Materialer til eleverne”.

Vejledningsfisken kalder vi den model, som vi har bygget vejledningsforløbet op over. Rent visuelt skal den hjælpe eleverne til at forstå de forskellige faser.


Materiale til eleverne

Elevernes materialer består af en række Elevark, som knytter sig til de fire faser i vejledningsforløbet. Nogle af dem er deciderede Arbejdsark, og disse ligger i en separat word-fil, så eleverne kan skrive direkte ind i dem.

Som lærer er det en rigtig god idé, at du sætter dig godt ind i elev- og arbejdsarkene, inden du udleverer dem til eleverne. For nogle vil det give mest mening at udlevere det hele samlet, mens det for andre kan være mere hensigtsmæssigt at udlevere arkene fase for fase.

Det kan være rigtig godt at give eleverne et visuelt indtryk af prøven. Derfor kan I se denne video sammen, hvor en gruppe elever er til prøve.

Søgning