Dans

Unikke tilbud i dans på jeres skole

I Dansk Skoleidræt Østjylland har vi to tilbud, begge er gratis for medlemsskoler. Tilbuddene foregår på egen skole for 60-100 elever, i en dobbeltlektion. Tilmelding og spørgsmål mm. til: Joan Bak, bakjoan0@gmail.com

1. For mellemtrinnet med Helle eller Bo Loft Jensen.

Få en af disse dansere på besøg i ca. 2 lektioner.

Helle og Bo Loft Jensen fører klasserne igennem et varieret og spændende program med forskellige danse i koreografier, så alle kan være med. Musikvalget er tidstypisk og populært hos børnene.

Alle er i fuld gang fra start til slut.

Klassens egne lærere skal blot selv deltage og selvfølgelig hjælpe med at holde styr på eleverne.

Skriv og ønsk nogle datoer, så kontakter vi danserne og får lavet en aftale.

Kan/vil skolen ikke selv fylde alle pladser op, så er det rigtig sjovt at holde det sammen med en naboskole, som I enten selv kontakter, eller vi hjælper med at finde.

2. For hele skoleforløbet - indskoling, mellemtrinnet og udskoling med Elise Anesen

Vil I have et boost til jeres undervisning i Dans og udtryk (Fælles Mål for idræt)? Så kan jeg tilbyde en
undervisning fyldt med ekspressive danseaktiviteter, der tilgodeser elevernes danseglæde og har et fagligt
fokus.

Mit navn er Elise, jeg er lærer og underviser i Dans og udtryk. Når jeg underviser lægger jeg vægt på at:
- Udvide elevernes rytmeforståelse
- Udvide elevernes koreografi-håndtering
- Give eleverne erfaring med dans med andre, bl.a. pardans
- Arbejde med elevernes teoretiske forståelse af dans, bl.a. BESS-konceptet
- Og selvfølgelig lærer eleverne en masse sjove og anderledes koreografier til hits, der er oppe i tiden
og passer til klassetrinnet.

Min undervisning i Dans og udtryk kan bruges til særlige dage med fokus på bevægelse, idrætsdage,
emneuger, valgfag, skolekomedier, workshops for elever, forberedelse til den rytmiske del af
idrætseksamen, workshops for idrætslærere eller i den daglige idrætsundervisning. Om I har brug for
inputs til indskoling, mellemtrin eller udskoling, så sig til, jeg skræddersyer undervisningen til jeres behov.