Dansk Skoleidræts Idrætsfaglige Udvalg

Dansk Skoleidræts Idrætsfaglige Udvalg består af:

 • Malene Vissing Tønder
  Hovedbestyrelsesmedlem og formand for Dansk Skoleidræts Idrætsfaglige Udvalg

  Malene Vissing Tønder

  Hovedbestyrelsesmedlem og formand for Dansk Skoleidræts Idrætsfaglige Udvalg

 • Inge Dinis
  Næstformand i Dansk Skoleidræt, formand for kreds- og kommuneudvalget, medlem af Dansk Skoleidræts Idrætsfaglige Udvalg

  Inge Dinis

  Næstformand i Dansk Skoleidræt, formand for kreds- og kommuneudvalget, medlem af Dansk Skoleidræts Idrætsfaglige Udvalg

 • Jesper Ninn Sandfeld Melcher
  Hovedbestyrelsesmedlem, medlem af forretningsudvalget og medlem af Dansk Skoleidræts Idrætsfaglige Udvalg

  Jesper Ninn Sandfeld Melcher

  Hovedbestyrelsesmedlem, medlem af forretningsudvalget og medlem af Dansk Skoleidræts Idrætsfaglige Udvalg

 • Anders Sindberg
  Medlem af Dansk Skoleidræts Idrætsfaglige Udvalg

  Anders Sindberg

  Medlem af Dansk Skoleidræts Idrætsfaglige Udvalg

  Lærer Gug Skole, Gug.

 • Per Jessen
  Medlem af Dansk Skoleidræts Idrætsfaglige Udvalg

  Per Jessen

  Medlem af Dansk Skoleidræts Idrætsfaglige Udvalg

  Lektor på læreruddannelsen UC Nordjylland

 • Camilla Daugaard
  Hovedbestyrelsesmedlem, medlem af Dansk Skoleidræts Idrætsfaglige Udvalg og medlem af kreds- og kommuneudvalget

  Camilla Daugaard

  Hovedbestyrelsesmedlem, medlem af Dansk Skoleidræts Idrætsfaglige Udvalg og medlem af kreds- og kommuneudvalget

 • Anebine Danielsen
  Projektleder, Sekretær i Dansk Skoleidræts Idrætsfaglige Udvalg

  Anebine Danielsen

  Projektleder, Sekretær i Dansk Skoleidræts Idrætsfaglige Udvalg

  Idrætsfaget
  Bevægelse i undervisningen

 • Maiken Skov
  Medlem af Dansk Skoleidræts Idrætsfaglige Udvalg

  Maiken Skov

  Medlem af Dansk Skoleidræts Idrætsfaglige Udvalg

 • Peter Jensen
  Medlem af Dansk Skoleidræts Idrætsfaglige Udvalg

  Peter Jensen

  Medlem af Dansk Skoleidræts Idrætsfaglige Udvalg

Dansk Skoleidræts Idrætsfaglige Udvalg arbejder efter følgende kommissorium:

Dansk Skoleidræts Idrætsfaglige Udvalg skal:
• medvirke til at skabe de bedst mulige vilkår for faget idræt i grundskolen
• støtte og fremme idrætsfagets udvikling og vilkår
• fungere som fagligt netværk mellem idrætslærerne
• forholde sig til faglige spørgsmål i relation til idræt i grundskolen og medvirke til at formulere Dansk Skoleidræts holdninger hertil.

Formanden for Dansk Skoleidræts Idrætsfaglige Udvalg er medlem af hovedbestyrelsen og aktiv idrætslærer i folkeskolen.
Desuden består udvalget af:
• To udpeget blandt hovedbestyrelsens medlemmer i forbindelse med den årlige konstituering.
• Op til fire medlemmer udpeget via indstilling fra kredsene, så vidt muligt med geografiskspredning.
• Et medlem udpeget af Læreruddannelsens Idrætslærerforening.
• Dertil mulighed for en lærerstuderende med idræt som undervisningsfag.

 

Dansk Skoleidræts Idrætsfaglige Udvalgs medlemmer arbejder bl.a. med:

 • Afgive høringssvar på Dansk Skoleidræts vegne
 • Deltage i revideringen af Fælles Mål
 • Deltage i udviklingen af prøven i idræt og flere udvalgsmedlemmer er udpeget som beskikkede censorer
 • Medlem af Idrætsfaggruppen under UVM

Udvalgsmedlemmerne har tillige skrevet blogindlæg på Folkeskolen.dk om relevante faglige problemstillinger i idrætsfaget. Se indlæggene "Idrætsundervisningen er ikke altid lige køn", "Temabaseret idrætsundervisning", "Idræt og corona - udfordring eller opgivelse" og "Coronabriller giver nyt syn på idrætsundervisningen".