Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg

Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg består af:

 • Malene Vissing Tønder
  Hovedbestyrelsesmedlem, forretningsudvalgsmedlem og formand for Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg

  Malene Vissing Tønder

  Hovedbestyrelsesmedlem, forretningsudvalgsmedlem og formand for Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg

 • Inge Dinis
  Næstformand i Dansk Skoleidræt, formand for kreds- og kommuneudvalget, medlem af Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg

  Inge Dinis

  Næstformand i Dansk Skoleidræt, formand for kreds- og kommuneudvalget, medlem af Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg

 • Jesper Ninn Sandfeld Melcher
  Hovedbestyrelsesmedlem, medlem af forretningsudvalget og medlem af Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg

  Jesper Ninn Sandfeld Melcher

  Hovedbestyrelsesmedlem, medlem af forretningsudvalget og medlem af Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg

 • Anders Sindberg
  Medlem af Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg

  Anders Sindberg

  Medlem af Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg

  Lærer Gug Skole, Gug.

 • Per Jessen
  Medlem af Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg

  Per Jessen

  Medlem af Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg

  Lektor på læreruddannelsen UC Nordjylland

 • Camilla Daugaard
  Hovedbestyrelsesmedlem, medlem af Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg og medlem af kreds- og kommuneudvalget

  Camilla Daugaard

  Hovedbestyrelsesmedlem, medlem af Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg og medlem af kreds- og kommuneudvalget

 • Maiken Skov
  Medlem af Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg

  Maiken Skov

  Medlem af Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg

 • Peter Jensen
  Medlem af Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg

  Peter Jensen

  Medlem af Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg

 • Stig Andersen
  Medlem af Idrætsfagligt udvalg

  Stig Andersen

  Medlem af Idrætsfagligt udvalg

Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg arbejder efter følgende kommissorium:

Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg skal:
• medvirke til at skabe de bedst mulige vilkår for faget idræt i grundskolen
• støtte og fremme idrætsfagets udvikling og vilkår
• fungere som fagligt netværk mellem idrætslærerne
• forholde sig til faglige spørgsmål i relation til idræt i grundskolen og medvirke til at formulere Dansk Skoleidræts holdninger hertil.

Formanden for Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg er medlem af hovedbestyrelsen og aktiv idrætslærer i folkeskolen.
Desuden består udvalget af:
• To udpeget blandt hovedbestyrelsens medlemmer i forbindelse med den årlige konstituering.
• Op til fire medlemmer udpeget via indstilling fra kredsene, så vidt muligt med geografiskspredning.
• Et medlem udpeget af Læreruddannelsens Idrætslærerforening.
• Dertil mulighed for en lærerstuderende med idræt som undervisningsfag.

 

Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalgs medlemmer arbejder bl.a. med:

 • Afgive høringssvar på Dansk Skoleidræts vegne
 • Deltage i revideringen af Fælles Mål
 • Deltage i udviklingen af prøven i idræt og flere udvalgsmedlemmer er udpeget som beskikkede censorer
 • Medlem af Idrætsfaggruppen under UVM

Udvalgsmedlemmerne skriver løbende blogindlæg på Folkeskolen.dk om relevante faglige problemstillinger i idrætsfaget. Se indlæggene "Idrætsundervisningen er ikke altid lige køn", "Temabaseret idrætsundervisning", "Idræt og corona - udfordring eller opgivelse", "Coronabriller giver nyt syn på idrætsundervisningen", "Er idrætsteori for elever på alle klassetrin?", "Et corona-udfordret idrætsfag", "Anbefaling: Overvej at lempe idrætsprøven", "Sikkerhed i idrætsundervisningen - skal den prioriteres?", "Hvorfor forstår vi idrætsfaget så forskelligt?", "Den åbne skole - en mulighed eller et must?", "Skal en idrætslærer kunne stå på hænder?", "Verdensklasse idrætsundervisning kræver mange kompetencer" og "Bevægelse med i ny læreruddannelse - vi idrætslærere skal gå forrest"