Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg

Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg består af:

 • Malene Vissing Tønder
  Hovedbestyrelsesmedlem, forretningsudvalgsmedlem og formand for Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg

  Malene Vissing Tønder

  Hovedbestyrelsesmedlem, forretningsudvalgsmedlem og formand for Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg

 • Inge Dinis
  Næstformand i Dansk Skoleidræt, formand for kreds- og kommuneudvalget, medlem af Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg

  Inge Dinis

  Næstformand i Dansk Skoleidræt, formand for kreds- og kommuneudvalget, medlem af Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg

 • Jesper Ninn Sandfeld Melcher
  Medlem af Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg

  Jesper Ninn Sandfeld Melcher

  Medlem af Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg

 • Anders Sindberg
  Medlem af Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg

  Anders Sindberg

  Medlem af Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg

  Lærer Gug Skole, Gug.

 • Camilla Daugaard
  Hovedbestyrelsesmedlem, medlem af Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg og medlem af kreds- og kommuneudvalget

  Camilla Daugaard

  Hovedbestyrelsesmedlem, medlem af Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg og medlem af kreds- og kommuneudvalget

 • Nicolai Jakob Dahl-Hansen
  Medlem af Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg

  Nicolai Jakob Dahl-Hansen

  Medlem af Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg

  Lærer på Engesvang Skole

 • Kim Bentø Hansen
  Medlem af Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg

  Kim Bentø Hansen

  Medlem af Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg

  Lærer på Skt. Birgitta Skole, Maribo

 • Kirstine Brøndgaard
  Medlem af Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg

  Kirstine Brøndgaard

  Medlem af Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg

  Lærer på Skovshoved Skole, Charlottenlund

 • Sebastian Haug Krab
  Medlem af Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg

  Sebastian Haug Krab

  Medlem af Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg

  Lærerstuderende, repræsentant for Lærerstuderendes Landskreds

Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg arbejder efter følgende kommissorium:

Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg skal:
• medvirke til at skabe de bedst mulige vilkår for faget idræt i grundskolen
• støtte og fremme idrætsfagets udvikling og vilkår
• fungere som fagligt netværk mellem idrætslærerne
• forholde sig til faglige spørgsmål i relation til idræt i grundskolen og medvirke til at formulere Dansk Skoleidræts holdninger hertil.

Formanden for Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg er medlem af hovedbestyrelsen og aktiv idrætslærer i folkeskolen.
Desuden består udvalget af:
• To udpeget blandt hovedbestyrelsens medlemmer i forbindelse med den årlige konstituering.
• Op til fire medlemmer udpeget via indstilling fra kredsene, så vidt muligt med geografiskspredning.
• Et medlem udpeget af Læreruddannelsens Idrætslærerforening.
• Dertil mulighed for en lærerstuderende med idræt som undervisningsfag.

 

Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalgs medlemmer arbejder bl.a. med:

 • Afgive høringssvar på Dansk Skoleidræts vegne
 • Deltage i revideringen af Fælles Mål
 • Deltage i udviklingen af prøven i idræt og flere udvalgsmedlemmer er udpeget som beskikkede censorer
 • Medlem af Idrætsfaggruppen under UVM

Udvalgsmedlemmerne skriver løbende blogindlæg på Folkeskolen.dk om relevante faglige problemstillinger i idrætsfaget. Se indlæggene lige her.