Om kredsene

Om kredsene

På kredsenes egne hjemmesider kan du:

  • Se aktiviteter for skoleåret.
  • Tilmelde din skole til aktiviter, turneringer og kurser.
  • Se oversigt over kredsens kontaktpersoner.


Bliv medlem af din lokale kredsforening

Skoler kan være medlem af Dansk Skoleidræt via organisationens 15 kredsforeninger. 
Et medlemskab støtter det lokale skoleidrætsarbejde og giver mulighed for at deltage i kredsforeningernes mange lokale tilbud om aktivitetsdage, stævner, kurser etc. 

Prisen for et medlemskab fastsættes af den enkelte kredsforening, og udregnes som et fast beløb pr. elev på skolen. Mange kommuner vælger dog at tegne et kollektivt medlemskab for alle skoler i kommunen. Skoler uden medlemsskab kan ofte deltage i lokale aktiviteter mod betaling af et særligt deltagergebyr.

Du finder mere om medlemsskab og kontaktinformation på de enkelte kredses sider.