Skolernes Motionsdag 2022

SKOLERNES MOTIONSDAG

FREDAG DEN 14. OKTOBER 2022 kl. 8 til 14

 

Traditionen tro afholdes der Skolernes Motionsdag for alle skoler i landet og i år fejres der 40-års jubilæum. På Dansk Skoleidræts (DS) hjemmeside kan man hente inspiration til at fejre dagen:

https://skoleidraet.dk/idraetsfaget/omraader/idraetsdage-og-den-åbne-skole/skolernes-motionsdag/

 

For at kunne lave en god koordinering mellem skolerne på de forskellige løbssteder, er det meget vigtigt, at forvaltningen modtager vedlagte tilmelding elektronisk direkte på Dansk Skoleidræt i Københavns Kommunes hjemmeside senest fredag den 16/9 2022 kl. 12

 1. Man kan tilmelde skolen på DS hjemmeside, men i København skal man også tilmelde sig ind på nedenstående hjemmeside under Motionsdagen 2022 http://www.skoleidraet.dk/kredse/koebenhavns-kommune/
 2. Udfyld alle felter korrekt og husk kun én tilmelding pr. skole
 3. Husk at hver skole skal tilmelde én ansvarlig lærer for hele skolen, som står for koordinationen af Motionsdagen for hele skolen - og med de andre skoler, som løber samme sted.

 

Faglig Center (FAC) indhenter løbstilladelser hos Politiet, Vej- og Parkafdelingen, Slotsstyrelsen m.fl. og ingen skoler – kommunale eller private – må lave deres eget løb på veje eller i parker uden forvaltningens accept og orientering.

Det er ikke tilladt at cykle eller køre på løbehjul på stier under løbet.

Bemærk, at skolerne, der løber på Kastellet og på Vestre Kirkegård selv skal indhente tilladelse til Motionsdagen, da FAC ikke kan indhente disse tilladelser.

 

Diplomer kan bestilles via Dansk Skoleidræts hjemmeside. Nedenstående er et direkte link til materialerne angivet. Skolerne er selv ansvarlige for at købe og bestille det samlede antal diplomer, som de har brug for til skolen:

https://skoleidraet.dk/webshop/skolernes-motionsdag

 

Skoler, der laver deres eget løb den 14. oktober, kan ikke løbe på de steder, hvor andre skoler holder deres fællesarrangement med Forvaltningen og Dansk Skoleidræt mellem kl. 8 og 14. Her henvises til andre tidspunkter, løbsdage og steder udenfor kommunen.

Skoler, der skal lave Duatlon eller Triatlon, skal udfylde feltet omkring brug af svømmehal med tidspunkt samt deltagerantal.

 

Rigtig god fornøjelse!

Venlig hilsen Søren Kragh, Koordinator for Idrætsområdet

 

Aktivitetsoversigt

 1. 14.
  okt.
  Skolernes Motionsdag 2022
  Københavns Kommune
  0.,1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10. klasse
 2. 10.
  nov.
  8.,9. klasse
 3. 15.
  nov.
  6.,7. klasse
 4. 15.
  nov.
  6.,7. klasse
 5. 17.
  nov.
  8. klasse