Medlemskab

Dansk Skoleidræt er en interesseorganisation, med en mission om at ”Dansk Skoleidræt vil at fremme alle elevers læring og trivsel gennem idræt og bevægelse i en varieret skoledag”. Landsorganisationen ligger i Nyborg, og er tegnet af en bestyrelse og 15 kredsforeninger i hele Danmark.

Et medlemskab af Dansk Skoleidræt sker igennem den lokale kredsforening, som er en selvstændig forening, der igen er medlem af landsorganisationen Dansk Skoleidræt. 

Den altoverskyggende fordel ved et medlemskab af Dansk Skoleidræts kreds Nordsjælland er fri og ubegrænset adgang til og deltage i samtlige aktiviteter i kredsen samt muligheden for at deltage i DM-stævner på udvalgte årgange.

Tilmelding eller udmeldelse kan ske ved henvendelse til Lars krogh på mail larskrogh59@gmail.com eller mobil 60 16 32 46