Legepatruljen: Vestskolen, Nordskov, Faxe

Fakta

  • Legepatruljen er et tilbud til alle landets skoler
  • Legepatruljen er et samarbejde mellem Dansk Skoleidræt, TrygFonden og DGI
  • Kurserne er for elever fra 4.-7. klasse
  • Den enkelte skole udvælger efter egne kriterier 6-8 elever(eller flere), gerne af begge køn og på tværs af klasser og/eller klassetrin, som deltager på kurset.

Pris

Det koster 250 kr. + moms pr. elev, at deltage på kurset.
Det er nødvendigt, at skolen tilknytter mindst én tovholder for skolens Legepatruljer.
Tovholderen deltager selvfølgelig GRATIS på kurset.

Afbud

Det er muligt at melde afbud uden beregning indtil 14 dage før kursets afholdelse; mindre end 14 dage før kursusdagen opkræves halvdelen af det aftalte samlet deltagergebyr; mindre en en uge før opkræves hele det samlet deltagergebyr.