Gramma games

Jeg er interesseret
 • Få ugens øvelse

  Vi udsender hver uge en øvelse, der kan bringe bevægelse ind i din undervisning. Brug den til inspiration og påmindelse om bevægelsen. Abonner her helt gratis!

  Ugens Øvelse
 • Brug vores gratis materialer!

  Dyk ned i Sæt Skolen i Bevægelses skatkiste med inspiration og materialer. Vi har mere en 150 konkrete øvelsesforslag til alle trin og fag. Mange af dem har en lille introfilm og arbejdsark. Besøg "Bevægelsesfabrikken", hvor dine elever kan skabe skøre og aktive film, som alle kan bevæge sig til. Eller involver de ældste med "Bevæg udskolingen!" - Find det hele her!

  Inspiration og materialer
 • Book et kursus

  Sæt Skolen i Bevægelse kommer ud på din skole og laver kursus for hele personalet. Boost den fælles mission og få lette værktøjer til at lykkes med bevægelsen! Læs mere om vores kursustilbud!

  Kurser

Post 1: Ordkort med/uden stumme bogstaver, bevægelsesterning/bevægelseskort.

Post 2: Kort med sætninger, hvor ord med endelserne -ene/-ende, nutids -r/ og at-form indgår.

Post 3: Ordkort med egennavne samt ordkort med ord, som kan forveksles med egennavne.

De tre poster klargøres og introduceres af læreren, som beskrevet i skemaet herunder. Posterne placeres rundt i klassen, på gangareal eller ude. Grupper på 5-6 elever fordeler sig på posterne og går i gang. Læreren bestemmer, hvor længe eleverne skal arbejde ved hver post. På signal fra læreren skifter grupperne poster.
Ved hver post ligger en kort beskrivelse af øvelsen og evt. flere forskellige sæt opgavekort, så eleverne kan komme flere gange til hver opgavestation.
Når alle grupper har været ved alle poster, gennemgår læreren hver øvelse og får en faglig snak med eleverne om de forskellige opgaver.

Post

Bevægelse

Fokus

Øvelse

  1

En af bevægelses-terningens/
kortets
seks bevægelser

Stumme bogstaver

To forskellige steder på asfalten skrives der hhv. ”Med stumt bogstav” og ”Uden stumt bogstav”. Eller der placeres kegler med påskriften på gulvet.
Eleverne står på to rækker. En elev er uden for rækkerne, kaster terningen eller trækker et bevægelseskort og læser ordkortet op. De to første elever udfører nu den givne bevægelse fra terningen/bevægelseskortet ned til den kegle, som repræsenterer det rigtige svar. Herefter løber de tilbage og stiller sig bagerst i rækkerne.

  2

Kæmpeskridt

Endelser

Tre forskellige steder på asfalten skrives hhv. -ene/-ende, nutids -r/ og at-form. Der kan også bruges kegler som i post 1. Eleverne står på linje ved siden af hinanden. En elev er uden for linjen og læser sætningerne op, en ad gangen. De andre i gruppen skal gå med kæmpeskridt hen til de rigtige svar. Hvis en elev stiller sig ved et forkert svar, skal personen læse næste sætning op. Eleverne går tilbage til startlinjen, inden en ny sætning læses op.

  3

Kænguruhop/
Kæmpeskridt

Egennavne

Eleverne står på linje ved siden af hinanden. En elev er uden for linjen og læser ordene op et ad gangen. Hvis eleverne mener, at ordet er et egennavn, hopper de et kænguruhop fremad. Hvis de svarer forkert, skal de gå et kæmpeskridt tilbage. Den elev, der er kommet længst, når tiden slutter, har vundet.

 

 

 

Variationer

Øvelsen kan også udføres i sprogfagene og varieres i sværhedsgrad til de yngre klassetrin.

Brug kun én post ad gangen, hvor hele klassen er med.