Løb med tabeller

Jeg er interesseret
 • Få ugens øvelse

  Vi udsender hver uge en øvelse, der kan bringe bevægelse ind i din undervisning. Brug den til inspiration og påmindelse om bevægelsen. Abonner her helt gratis!

  Ugens Øvelse
 • Brug vores gratis materialer!

  Dyk ned i Sæt Skolen i Bevægelses skatkiste med inspiration og materialer. Vi har mere en 150 konkrete øvelsesforslag til alle trin og fag. Mange af dem har en lille introfilm og arbejdsark. Besøg "Bevægelsesfabrikken", hvor dine elever kan skabe skøre og aktive film, som alle kan bevæge sig til. Eller involver de ældste med "Bevæg udskolingen!" - Find det hele her!

  Inspiration og materialer
 • Book et kursus

  Sæt Skolen i Bevægelse kommer ud på din skole og laver kursus for hele personalet. Boost den fælles mission og få lette værktøjer til at lykkes med bevægelsen! Læs mere om vores kursustilbud!

  Kurser

Der er en kegle i midten af et afgrænset areal, og i en cirkel tæt rundt om denne kegle, placeres 10 toppe med tilhørende kort, der forklarer opgaven. I en passende afstand til den midterste kegle placeres ligeledes i en cirkel 10 små kasser (med tallene 1-10) – således at toppen med opgavekort 1 fører ud til kasse nr. 1, toppen med opgavekort 2 fører ud til kasse nr. 2 osv. I de nummererede kasser lægges et antal rørperler eller lignenede (ca. 10-40 stk. i hver kasse, færrest i kasse nr. 1 og flest i kasse nr. 10).

Eleverne går sammen to og to, og skal gå fra opgave til opgave, således at de starter ved opgave 1, læser opgaven og udfører den (den ene person fra hvert makkerpar kryber som en slange ud til kasse nr. 1, henter to rørperler og kryber tilbage igen til toppen), sammen tæller de rørperlerne noterer det ned på løsningsarket. Herefter går de i gang med post nummer 2 og så fremdeles indtil de har været igennem alle poster. Det er meningen, at de to elever i makkerparret på skift ”udfører øvelsen” ved posten. Når alle er færdige samles alle i klassen og gennemgår resultaterne.

Det kan være en fordel at lade de dygtigste elever starte ved fx post nr. 6 og 7, hvorefter de arbejder sig frem mod post 10 og derefter tager post 1-6. På den måde undgår man at eleverne klumper sammen ved en enkelt post.

Variationer

Øvelsen kan selvfølgelig laves med alle tabeller. – Arkene med post 1-10 er et word-dokument, så man kan blot ændre til fx fem-tabellen. Husk at det kræver flere perler i kasserne. Hvis man vil øge aktivitetsniveauet kan man også vælge at lade begge elever udføre alle øvelser.

Denne øvelse er udviklet af lærere fra Madeskovskolen, llustrationer af Zeth Taaned Næss Cathinthed