Forside/ /Bevægelsesguide – forældre

bevægelsessguide

Guide til forældre

Konkrete råd, værktøjer og anbefalinger til dig

Et godt forarbejde er altafgørende for forudsætningerne for at lykkes. Men bare rolig – vi har gjort arbejdet for dig. Vi har gennem undersøgelser og analyser fundet ud af, hvad du som forældre skal være opmærksom på, når du arbejder for at skabe en skoledag i bevægelse.

Stå på viden

Tal med dit barn

Gå i dialog med klassens personale

Bed skolebestyrelsen om at sætte bevægelse på dagsordenen

forældre

STÅ PÅ VIDEN

1

Forældre:
Stå på viden

Forstå baggrunden for bevægelse i skolen

Sæt dig ind i formålet med folkeskolen. Se infografikken og læs evt. nærmere i lovteksten.

Noter hvordan bevægelse er skrevet ind og hvilket formål det har.

2

Forældre:
Stå på viden

Forstå argumenterne for bevægelse

Noter hvilke formål du oplever, der er vigtige for din skole og det pædagogiske personale.

Undersøg hvordan bevægelse kan påvirke vigtige formål fx læring og trivsel og skoleglæde. Du kan finde inspiration i Dansk Skoleidræts oversigtsmodel for effekter af bevægelse samt faktaark.

3

Forældre:
Stå på viden

Forstå bevægelse som en didaktisk metode

Mange opfatter bevægelse som et mål ,der er opnået med et bestemt antal minutter, man har været aktiv. Eksperter peger på, at man bør se bevægelse som en didaktisk metode på linje med gruppearbejde, anvendelse af it i undervisningen etc. som fremmer det formål, man har med undervisningen.

Undersøg hvordan bevægelse kan anvendes som en didaktisk metode.

Bring dette synspunkt med i diskussionerne med dine børns lærere og andre forældre

4

Forældre:
Stå på viden

Del og anvend din viden i dialog med det pædagogiske personale

Sæt fokus på den værdi undervisningsformen bevægelse skaber.

Noter og prioriter, hvilket udbytte du og kommunen finder vigtigt for eleverne, når de er færdige. Bring din viden og dine argumenter i spil, når du drøfter muligheden for inddragelse af bevægelse med klassens pædagogiske personale.

Swipe eller tryk på pilene for a navigere

Forældre:

TAL MED DIT BARN

1

FORÆLDRE:
TAL MED DIT BARN

Spørg nysgerrigt ind til aktiviteterne i skolen

Du har givetvis en forestilling om, hvad dit barn laver i skolen – og hvor stor eller lille en rolle bevægelse spiller.

Men hvordan ser skoledagen egentlig ud?

Spørg ind til barnets skoledag og vær nysgerrig på, hvad der gør en skoledag god eller dårlig.

For børn i indskolingen kan det være givende at få dem til at tegne, hvordan det er at være i undervisningen.

Stil åbne spørgsmål, som giver mulighed for at barnet selv fortæller og udfolder sine oplevelser.

Dansk Skoleidræt har udviklet et tale-spil, der giver dig og dit barn et afsæt til en hyggelig og sjov snak om skoledagen.

2

FORÆLDRE:
TAL MED DIT BARN

Undersøg læring

Spørg ind til om dit barn synes, det er spændende og sjovt at gå i skole.

Spørg ind til hvornår og hvordan dit barn bedst kan lære om det faglige indhold.

Du kan notere dit barns input og tage med til skole-hjem-samtaler, eller som udgangspunkt for dialog med andre forældre og/eller det pædagogiske personale.

Dansk Skoleidræt har udviklet et tale-spil, der giver dig og dit barn et afsæt til en hyggelig og sjov snak om barnets læringspræferencer.

3

FORÆLDRE::
TAL MED DIT BARN

Undersøg motivation

Notér de elementer, som motiverer dit barn i skolen og undervisningen, og afdæk hvordan bevægelse indgår.

Identificer hvilke elementer af motivation, som bevægelse kan understøtte.

Gå i dialog med klassens personale om, hvordan de og I kan understøtte motivation og læring igennem bevægelse.

Swipe eller tryk på pilene for a navigere

FORældre

GÅ I DIALOG MED KLASSENS PERSONALE

1

FORÆLDRE:
GÅ I DIALOG MED KLASSENS PERSONALE

Få dine argumenter på plads

Se tiltagene ‘Stå på viden’ og ‘Tal med dit barn’

Notér dine argumenter for at indlede en dialog med klassens personale.

2

FORÆLDRE:
GÅ I DIALOG MED KLASSENS PERSONALE

Find andre forældre

Undersøg om der er andre forældre i klassen, der er interesseret i at børnenes læring, motivation og trivsel understøttes af bevægelse

Gå i dialog om, hvad I oplever, og hvorfor i synes bevægelse i skoledagen kan hjælpe

Inddrag evt. klassens forældreråd

3

FORÆLDRE:
Gå i dialog med klassens personale

Gå i dialog med klassens personale

Kontakt personalet med et ønske om dialog om, hvordan børnene kan hjælpes til at trives og engagere sig i undervisningen

Vær anerkendende og hav respekt for personalet som fagpersoner. De gør et kæmpe arbejde for at skabe en god og lærerig skoledag for børnene!

Brug jeres argumenter for, hvorfor det kan være relevant at gøre bevægelse til en større del af skoleaktiviteterne

Hav forståelse for, at det kan være en ny og anderledes praksis for personalet, men hold også fast i, at det er vigtigt for at skabe motivation og læring

4

FORÆLDRE:
Gå i dialog med klassens personale

Tag motivation, trivsel og læring op på forældremøde

Læg op til en drøftelse om, hvordan personalet bedst skaber motivation, trivsel og læring i skoledagen på et forældremøde.

Stå på din/jeres viden.

Brug dine observationer fra dit eget barn som argumenter – de vejer tungt.

Aftal nogle få simple ting som afprøves i en periode – og aftal hvornår og hvordan I sammen evaluerer det.

I kan anvende vores forslag til processen som udgangspunkt.

Swipe eller tryk på pilene for a navigere

forældre

BED SKOLEBESTYRELSEN OM AT SÆTTE BEVÆGELSE PÅ DAGSORDENEN

1

FORÆLDRE:
BED SKOLEBESTYRELSEN OM AT SÆTTE BEVÆGELSE PÅ DAGSORDENEN

Hav dine argumenter på plads

Se tiltagene ‘Stå på viden’ og ‘Tal med dit barn’.

Notér dine argumenter for at bevægelse bør være en del af skoledagen.

2

FORÆLDRE:
BED SKOLEBESTYRELSEN OM AT SÆTTE BEVÆGELSE PÅ DAGSORDENEN

Find andre forældre

Undersøg om der er andre forældre i klassen eller på skolen, der er interesseret i at børnenes læring, motivation og trivsel understøttes af bevægelse

Gå i dialog om hvad I oplever, og hvorfor I synes bevægelse i skoledagen kan hjælpe

3

FORÆLDRE:
BED SKOLEBESTYRELSEN OM AT SÆTTE BEVÆGELSE PÅ DAGSORDENEN

Lav et skriv til forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen

Fremlæg hvordan I oplever undervisningen nu. Brug viden fra jeres børn. Husk at anerkende arbejdet, som foregår.

Argumentér for hvordan du/I ser at bevægelse kan understøtte motivation, læring og trivsel for eleverne.

Anerkend at det kan være svært, men læg også vægt på, at du/I ser det som et vigtigt tiltag for at styrke motivationen for at gå i skole, samt elevernes læring og trivsel.

Tydeliggør et ønske om at skolen arbejder struktureret med at skabe en kultur, hvor bevægelse er en naturlig del af skoleaktiviteterne.

Swipe eller tryk på pilene for a navigere

Tilbage til bevægelsesguiden?

Før du smutter

Vi har mere til dig, der er forælder

Forældre kan påvirke en skoles dagsorden gennem skolebestyrelsen – de kan i hvert fald forsøge. Vi har udarbejdet nogle forskellige redskaber, der hjælper skolebestyrelser med at skabe en mere og bedre bevægelse på deres skole

Søgning