Bjerget brænder

Kom hurtigt i gang

Beskrivelse

Dan to kredse med lige mange i hver. Den inderste er ”bjerget”. De yderste er ”indere”.
Der skal være en ”inder” i overskud, som skal stå i midten – i bjerget.
Når ”inderen” i midten råber: ”Bjerget brænder”, løber alle indere forfærdede ”med uret” om bjerget.

Når ”inderen” i midten råber: ”Ilden er slukket”, stiller vedkommende sig ud bag en bjerg-person. Alle de løbende ”indere” skal nu finde sig en bjerg-person at stå bagved, ved at løbe rundt i kredsen. Der må ikke løbes tilbage, men man må gerne overhale. Den, der ikke finder en plads, bliver ny inder i midten.
På et tidspunkt bytter ”bjergpersonerne” og ”inderne” roller.