Her kommer vi

Kom hurtigt i gang

Beskrivelse

Deltagerne deles op i to hold, der placerer sig i hver sin ende af legeområdet. Det startende hold aftaler nu et dyr. Herefter bevæger de sig på en lang række ned mod det andet hold, imens de taktfast råber: ”HER KOMMER VI, HER KOMMER VI” hele vejen.

Ca. to meter fra det andet hold, stopper startholdet og agerer det aftalte dyr, og når én eller flere på det ventende hold har gættet dyret og råbt det højt og tydeligt, skal de prøve at fange så mange som muligt fra det startende hold, der skal forsøge at løbe hjem til ”helle”, der er en linie bag holdet.

Dem, der bliver fanget, optages på det fangende hold. Herefter er det det andet holds tur osv.

Legen slutter, når et hold har opslugt hele det andet hold, eller efter en aftalt tidsperiode.