Sten-saks-papir

Kom hurtigt i gang

Beskrivelse

Marker et område og placer en gruppe i hver ende.

Med hånden kan man markere tre muligheder ved at vise en sten (knyttet hånd), en saks (pegefinger og langefinger er spredte og kan klippe) eller papir (hånden er strakt og flad). Sten slår saks, saks slår papir og papir slår sten.

Gruppevis:
Deltagerne er delt op i to hold. Hvert hold aftaler (uden modstanderne ser det), hvilket tegn alle vil vise. Det vil sige, at alle i gruppen gerne skulle løbe den samme vej. Herefter går man, under instruktørens ledelse, op til midterlinjen og laver "fælles kluns" (siger i kor "sten-saks-papir-NU"). Alle i gruppen viser det tegn, de har aftalt. Den gruppe, der "bliver slået" skal nå hjem inden den gruppe, der "slår" når at fange dem.

De, der bliver fanget eller løber forkert, skifter hold.

Det en god idé at have aftalt to reservetegn, hvis de to grupper skulle vise sig at have samme tegn.

Variationer

Parvis (letteste version): Her kører man et vist antal ”kluns” igennem (for eksempel 5 eller 10) og ser, hvor ofte det lykkes fangeren at fange.