Fakta om projektet

FritterSport

Formålet med FritterSport

Børnene tilegner sig:

  • Sociale kompetencer.
  • Kompetencer, der giver børnene mod til og mulighed for at blive en del af positive fællesskaber.

Børnene opnår:

  • Udfoldelsesmuligheder og forudsætninger for øget trivsel og positiv udvikling.
  • At mestre de spilleregler, der er nødvendige for at indgå i et fællesskab.

Leg og bevægelse er midlet, fordi fysisk aktivitet og det at bruge kroppen under rette forhold øger børns selvværd og forbedre deres selvopfattelse og trivsel.

Leverancer

  • Aktivitetskatalog med 8 forløb, opbygget af 6 ugers plug and play-aktiviteter. 
  • Overbliksguide over lokale og inkluderende fællesskaber (def. af fællesskaber)
  • Modeller til rekruttering og fastholdelse af børnene, samt planlægning af FritterSport
  • Uddannelse af pædagoger