Atletik 6. og 7. klasse 2018

INDBYDELSE TIL ATLETIKSTÆVNE 2018

 

ATLETIKUDVALGET INDBYDER HERMED DE KØBENHAVNSKE SKOLER TIL ATLETIKSTÆVNE FOR SKOLEHOLD PÅ ØSTERBRO STADION

 

Tirsdag d. 11. september 2018 for 6. og 7. kl.

 

Bestemmelser for 6.-7. klassetrin:

Der kan dannes hold af a) piger og b) drenge, der er indskrevet i skolen på stævnedagen.

Et hold består af min. 9 elever, der enten går i klasse sammen eller modtager skemalagt undervisning i idræt sammen.

En skole kan tilmelde max. 2 pigehold og 2 drengehold.

                                           f.eks.             et rent 6. klassehold og

                                                                 et rent 7. klassehold eller

                                                                 to 6. klassehold eller

                                                                 to 7. klassehold

                                                                

Skoler med kun et spor på 6. og 7. klassetrin kan sammensætte hold på tværs af de to klassetrin. En skole kan kun deltage med hold og ikke med enkelte elever i nogle af øvelserne.

Hver deltager på holdet skal deltage i én af de individuelle øvelser og må højst deltage i to individuelle øvelser + stafetløb.

Pigsko med max. 6 mm pigge må benyttes.

 

Vinderholdene for 6. – 7. klasserne (ét pigehold og ét drengehold) kvalificerer sig til Dansk skoleidræts finalestævne – DM i atletik. Forvaltningen betaler for deltagergebyr og skolerne sørger selv for transporten.

 

I højdespring hæves overliggeren 5 cm ad gangen. Pointberegning foregår efter Dansk Skoleidræts pointtabel for 7. klasse.

 

Øvelsesrække og deltagerantal:

På hvert hold deltager 3 elever i hver af følgende øvelser: Piger: 80 m, 800 m, længde (afsætszone), højde, kugle (2,0 kg) og boldkast (145 g).

Drenge: 80 m, 800 m, længde (afsætszone), højde, kugle (3,0 kg)

og spydkast (400 g)

Piger og drenge: 4 x 100 m stafet.

Der kåres individuelle mestre for hver disciplin.

 

Bestemmelser for 8. – 9. klassetrin:

 

Der kan dannes hold af a) piger, b) drenge.

Holdene kan sammensættes af samtlige elever fra 8.-10. klassetrin.

Et hold består af 2 eller 3 deltagere i hver øvelse, hvor de 2 bedste resultater tæller.

Hver deltager må højst starte i 2 øvelser + stafetløb. Der kan løbes med 2 stafethold. Bedste stafetløbstid tæller.

 

Øvelsesrækken:       Piger                         Drenge                    

                                                                 100 m                                 100 m                                                                                                                                                                                         800 m                                 1500 m                              

                                                                 længdespring længdespring                     

                                                                 højdespring   højdespring                        

                                                                 kuglestød      kuglestød                           

                                                                 (3,0 kg)         (4,0 kg)                              

                                                                 spydkast       spydkast                           

                                                                 (400 g)                                (600 g)                                                     

                                                                 4 x 100 m      4 x 100 m                           

 

Pigsko med max. 6 mm pigge må anvendes. DAF’s reglement gælder.

I højdespring hæves overliggeren 5 cm under hele stævnet.

Pointberegningen foregår efter Dansk Skoleidræts pointtabel.

 

Der kåres individuelle mestre for hver disciplin.

 

Arrangementet er tilrettelagt således, at lærere, som har deltagende elever, hjælper med til at afvikle de enkelte konkurrencer.

 

Tilmeldingsfrist onsdag 25/8 kl.12

Tilmelding på mail http://www.skoleidraet.dk/kredse/koebenhavns-kommune/

Se beskrivelse af DM Stævnet:

Vinderne fra 6. – 7. klasses konkurrencen

går videre til DM

 

Stævneprogram udsendes til tilmeldte skoler.

 

Vær sikker på at møder op til stævnet hvis I tilmelder jer. Det ødelægger stævnedagen for andre skoler ved udeblivelse!

 

På Atletikudvalgets vegne:

 

Christian Wolfsberg,

 

 27290391

 

 

Venlig hilsen Søren Kragh

Afdelingsleder Idræt og Svømning, Børne- og Ungdomsforvaltningen,

Fagligt Center, Gyldenløvesgade 15, 2. sal vær 210. 1502 København K.

Mail: sk@buf.kk.dk Tlf. 26174359

Aktivitetsoversigt

 1. 26.
  feb.
  5. klasse
  Boldspil
 2. 28.
  feb.
  5. klasse
  Boldspil
 3. 01.
  mar.
  Fodboldturneringen 7. mandscup for 7. klasse/drenge.
  Grøndalscentret Kunstgræsbane.
  7. klasse
  Boldspil
 4. 04.
  apr.
  4.,5. klasse
  Svømning