Legepatruljen: Pedersborg Skole, Sorø

Fakta

  • Legepatruljen er et tilbud til alle landets skoler
  • Kurserne er for elever fra 4.-7. klasse
  • Den enkelte skole udvælger efter egne kriterier 6-8 elever (eller flere), gerne af begge køn og på tværs af klasser og/eller klassetrin, som deltager på kurset.

Pris

Det koster 280 kr. + moms pr. elev, at deltage på kurset.
Det er nødvendigt, at skolen tilknytter mindst én tovholder for skolens Legepatruljer.
Tovholderen deltager selvfølgelig GRATIS på kurset.

Vilkår

Du kan læse om vores betingelser her.

Covid-19

I forbindelse med kursusafholdelse følger vi til en hver tid gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

  • Vi medbringer minimum af rekvisitter.
  • Vi rengør alle redskaber og remedier forud for hvert kursus.
  • Vi medbringer naturligvis håndsprit til instruktører og kursister.
  • Deltager der elever fra forskellige skoler, blander vi ikke eleverne på tværs af skolerne ved aktiviteter og lege.
  • De lege og aktiviteter kurset indeholder er tilpasset, så der er minimum kropskontakt.