Dansk Skoleidræt og COVID-19

Situationen omkring coronavirus/COVID-19 medfører også i Dansk Skoleidræts regi en række ændringer i den kommende tid.

12. marts 2020

Situationen omkring coronavirus/COVID-19 og de anviste retningslinjer og anbefalinger er som bekendt blevet opjusteret af regeringen og myndighederne.

På den baggrund bliver der også i Dansk Skoleidræts regi en række ændringer i den kommende tid:

  • ALLE aktiviteter i Dansk Skoleidræts 15 kredsforeninger til og med påskeferien aflyses eller udsættes. Grunden til, at perioden her er længere end den af regeringen fastsatte (for nuværende til mandag d. 30.3.) er, at skolerne går på påskeferie umiddelbart efter periodens ophør (fra fredag d. 3.4.). Med ALLE aktiviteter menes stævner/turneringer, kurser samt kredsforeningernes egne kredsbestyrelsesmøder, repræsentantskabsmøder og anden mødeaktivitet.
  • Dansk Skoleidræts hovednummer 6531 4646 og hovedmail skoleidraet@skoleidraet.dk vil fortsat blive besvaret.
  • Ordrer til Dansk Skoleidræts webshop vil fortsat blive ekspederet.
  • Dansk Skoleidræts medarbejdere på sekretariatet i Nyborg vil kun i meget begrænset omfang være fysisk til stede de næste to uger, men vil som normalt kunne kontaktes på mail og telefon.