Idrætsfaget er ekstremt vigtigt i en coronatid

Landets skoler skal - ligesom i alle andre fag – også være opmærksomme på forebyggelse af smitte i idræt. Men retningslinjerne er brugbare, og faget bør være højt prioriteret, mener Dansk Skoleidræt.

18. august 2020

Et nyt skoleår er startet, og dermed følger en masse spændende idrætstimer forude for landets skoleelever. Men også i idrætsfaget er Covid-19 en ny virkelighed, man skal forholde sig til som idrætslærer og skole.

Undervisningsministeriets portal EMU Respons blev for nylig opdateret med følgende punkter vedrørende idrætsfaget og de gældende retningslinjer for grundskolen:

  • Elevernes faste gruppering skal være udgangspunktet for alle aktiviteter i skolen/institutionen eller SFO'en. Grupperingen bør typisk udgøre op til maksimalt 25-30 elever/kursister og bør primært undervises i samme lokale.
  • Ved sport og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt anbefales øget opmærksomhed på hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.

I forlængelse af ovennævnte fremgår det, at idrætsundervisningen skal foregå som klasseundervisning, at redskaber stadig skal sprittes af efter brug, at kropskontakt så vidt muligt skal undgås, og at man skal huske afstand i omklædningen og badet.

Inspiration og gode tips til idræt med afstand

Har man som idrætslærer brug for inspiration til corona-venlig idrætsundervisning, er der hjælp at hente her. Se fx afsnittet om praktiske tips til afvikling af idræt under corona – har du selv et godt tip, så del det endelig med os. Du kan maile til projektleder Annette Borch Jensen: abo@skoleidraet.dk

Bemærk også, at Dansk Skoleidræt afholder webinaret "Praksis og fagbegreber i idræt med afstand” målrettet idrætsundervisning i 4. - 10. klasse. Det finder sted 28. september kl. 15.00 og link til webinaret vil kunne tilgås her.


Badet kan midlertidigt nedtones
Dansk Skoleidræt har haft dialog med skoler, som i udmøntningen af retningslinjerne har taget den beslutning, at fx indskolingseleverne ikke bader efter idræt, fordi de kan have sværere ved at huske at holde afstand end de ældre elever. Og så har vurderingen lokalt været, at badet i den aktuelle situation kom til at tage forholdsmæssig lang tid ud af to lektioner.


Det er en praksis, som Dansk Skoleidræt kan se det fornuftige i.


- Overordnet mener Dansk Skoleidræt, at badning og samværet i omklædningsrummet er en vigtig del af den danske idræts- og kropskultur, og at skolerne skal sætte fokus på, at badning efter idræt er helt naturligt. Men elevernes deltagelse i idrætstimerne er det til enhver tid vigtigste parameter - og det må badet ikke blive en blokering for. Så som verden ser ud nu, sætter vi kæphesten om badet i stalden, og bakker op om, at det at springe badet over kan være en OK midlertidig beslutning, som løser nogle praktiske udfordringer særligt de steder, hvor der er små badefaciliteter, og det derfor kan være svært for eleverne at holde afstand, siger Preben Hansen, formand for Dansk Skoleidræts faglige udvalg.


Se muligheder frem for begrænsninger

Under forårets nødundervisning har idræt været aflyst på en del skoler. Det er ikke en mulighed indenfor lovgivningen i den nuværende situation, hvor det er de almindelige bestemmelser for undervisning, der gælder. Dansk Skoleidræt opfordrer i stedet skolerne til at opprioritere idræt og bevægelse netop nu.


- Corona har betydet, at mange skolebørn er blevet mindre aktive. Det er hverken godt for elevernes sundhed, trivsel, læring eller motivation. Jeg kan godt forstå, hvis nogle skoler finder idrætsfaget lidt mere besværligt end før corona, men en aflysning er bestemt ikke løsningen. I stedet for at se begrænsninger i afviklingen af idræt, appellerer Dansk Skoleidræt til, at skolerne ser på mulighederne. Idrætsfaget er vigtigt både fagligt, socialt og kropsligt, og timerne kan holdes under hensyn til de gældende retningslinjer, siger Preben Hansen.


Er man som idrætslærer usikker på noget omkring retningslinjerne eller omkring udfordringer med opfyldelsen af de faglige mål for idræt, så skal man gå til sin skoleleder, som i sidste ende har ansvaret.