Regeringen bør se mod Dansk Skoleidræts netværk

Nyt idrætsinitiativ, der skal gøre flere danskere aktive, har bl.a. fokus de gode eksempler på samarbejder mellem grundskoler og foreninger. Et område, Dansk Skoleidræt har opdyrket i årevis, og hvorfra vigtig viden og erfaringer bør bringes i spil.

12. november 2018

Regeringen vil have flere borgere til at dyrke motion og være aktive i idrætsfælleskaber. Et af de fire nye initiativer i den forbindelse hedder nedsættelse af et skolenetværk, hvor man vil sørge for at indsamle gode eksempler på samarbejder mellem grundskoler og idrætsforeninger. Formålet er at understøtte, at lokale løsninger bliver delt og stillet til rådighed for alle skoler.


Regeringens idrætsinitiativer blev præsenteret i dag, og Dansk Skoleidræt glæder sig over at være nævnt som en central organisation, der kan bibringe vigtig viden og erfaringer til indsatsen omkring skolenetværk.


- Dansk Skoleidræt er den eneste aktør på idræts- og bevægelsesområdet, der har skolen som sin primære arena, og som har den indgående viden til skolernes dagligdag. En viden, vi bl.a. besidder i kraft af vores store korps af lærere, som er frivillige i vores 15 kredse og 1300 medlemsskoler, og som hver eneste dag er med til at løfte bevægelsen ude på skolerne. Vi kender som organisation alt til i praksis at være bindeled mellem skoler og kommuner, skoler og foreninger, samt skoler og skoler imellem, siger Bjørn Friis Neerfeldt, generalsekretær i Dansk Skoleidræt.


- Hertil kommer Dansk Skoleidræts mange nationale indsatser, som hjælper kommuner og skoler i arbejdet med at integrere bevægelse gennem bl.a. tilbud om undervisningsmaterialer, kurser og rådgivning. 67 procent af landets folke-, fri- og specialskoler blev efteruddannet og kompetenceløftet af Dansk Skoleidræt i det forgangne skoleår. Det er den massive erfaring med bevægelse ude i skolepraksis, som vi nu tilbyder at bringe i spil i regeringens nye initiativ, siger han.


Dansk Skoleidræt som mulig koordinator

I regeringsudspillet hedder det sig, at Undervisningsministeriet ift. punktet omkring skolenetværk vil gennemføre en netværksbaseret indsats målrettet mindre teams af idrætslærere, andre lærere, pædagoger og vejledere, som har en vejledende og understøttende rolle i forhold til implementering af bevægelse på de enkelte skoler. Et fagligt netværk, hvor deltagerne får mulighed at dele viden og gode erfaringer med det formål, at kvalificere deres indsatser, metoder og redskaber gennem faglig sparring ud fra forskning, konsulentbidrag mv. Formålet er at understøtte lokale løsninger og kapacitetsopbygning gennem teambaseret kompetenceudvikling på de enkelte skoler. Denne indsats vil ske over to år med to rul af netværksmøder i henholdsvis 2019 og 2020. Forslaget vil omfatte ca. 15-20 skoler pr. rul/år, samlet set forventes mellem 30-40 skoler at kunne deltage med mindre teams af 3-5 personer.


- Vi har allerede en stor viden om mange slags skolenetværk. Vi bringer bevægelsesvejledere sammen på masterclasses, vi bringer kommunale konsulenter sammen på netværksmøder og konferencer, og det pædagogiske personale understøtter vi dagligt i deres arbejde med bevægelse. Det gælder også inden for åben skole, hvor vi over hele landet via vores kredsforeninger gennemfører lokale udgaver af Skoleidrættens Forårsfestival, der skaber grobund for en lang række skole-foreningssamarbejder, siger Bjørn Friis Neerfeldt og slutter:


- Vi glæder os over, at regeringen ser skolen som en central arena for bevægelse. Vi er i al ubeskedenhed af den forventning, at der vil blive set mod Dansk Skoleidræt som den naturlige og legitime aktør ift. at koordinere initiativerne omkring skolen som arena for bevægelse.


Læs mere om regeringens nye idrætsinitiativer.