Skolernes vil skabe trivsel med bevægelse

66 procent af skolerne peger på, at det primære mål for at arbejde med bevægelse er at ”fremme motivation og trivsel”. Det viser en ny undersøgelse fra Dansk Skoleidræt og TrygFonden.

04. december 2017

Hvad motiverer skolerne til gøre bevægelse til en del af hverdagen?
Er det et ønske om at øge elevernes kondition og mindske deres taljemål? Om at leve op til lovkravet om 45 minutters daglig bevægelse? Eller har de slet ikke et fastsat et mål?
Nej. Ikke først og fremmest, viser en ny undersøgelse, som er gennemført af evalueringsvirksomheden Oxford Research for Dansk Skoleidræt og TrygFonden.
I ”Bevægelse i skoledagen 2017” er skolerne blevet bedt om at identificere deres tre primære mål for at arbejde med bevægelse, og her svarer 66 procent, at det først og fremmest er at ”fremme motivation og trivsel”. På en anden plads fremhæver skolerne ”læring” (53 procent), og dernæst følger et ønske om at ”skabe en varieret skoledag” (52 procent.) Kun 32 procent af skolerne angiver ”at fremme sundhed” som deres primære mål.
- Trivsel er en forudsætning for at lære. Det ved vi fra forskningen og fra skolerne, hvor man arbejder ihærdigt på at styrke de positive fællesskaber, fx ved hjælp af bevægelse, for at højne elevernes udbytte af skoledagen, siger dokumentationskonsulent Bjørn Friis Neerfeldt fra Dansk Skoleidræt.

 

Bevægelse giver trivsel

Forskningen har i årevis påvist, at bevægelse kan bidrage til børn og unges trivsel på grund af en række fysiologiske faktorer og sociale gevinster. Fx har fysisk aktive børn væsentlig mindre risiko for at få symptomer på depression end mindre aktive børn – både på kort og lang sigt, fortæller Bjørn Friis Neerfeldt. Men det er i høj grad i forhold til at styrke relationer mellem elever og give den enkelte succesoplevelser med at lykkes, at bevægelsen kan spille en rolle, understreger han.
- Børns motivation og trivsel blomstrer i et trygt miljø, der er præget af en følelse af at høre til fællesskabet og af at mestre, og her kan bevægelse spille en afgørende rolle, hvis man vel at mærke forstår at inkludere alle og ikke blot gør bevægelsesaktiviteter til konkurrencer.

 

LÆS MERE OM FYSISK AKTIVITET OG TRIVSEL

 

Nyt tema om bevægelse og trivsel

Formålet med undersøgelsen ”Bevægelse i Skoledagen” er at skabe et løbende indblik i skolernes indsatser for en aktiv skoledag over tid. Alle folkeskoler, friskoler, private skoler og specialskoler er inviteret til at deltage, og der er modtaget besvarelser fra 28 procent af skolerne. Dansk Skoleidræt opfordrede den person, der varetager og koordinerer skolens bevægelsesaktiviteter, til at svare, og det har i høj grad været idrætslærere (49 procent), ledere (43 procent) og bevægelsesvejledere/koordinatorer (17 procent), der har udfyldt spørgeskemaet.
Og de fremhæver altså trivslen som det primære mål, hvilket er helt på linje med sidste års undersøgelse, hvor der dog var en smule mere fokus på den fysiske sundhed.
Den helt nye udgave af magasinet Idræt i Skolen stiller skarpt på, hvordan bevægelse kan føre til gladere, mere sociale og velfungerende elever.

LÆS TEMA OM BEVÆGELSE OG TRIVSEL I MAGASINET IDRÆT I SKOLEN