Stærk formidler og brobygger i spidsen for Dansk Skoleidræt  

Dansk Skoleidræts dokumentationskonsulent, Bjørn Friis Neerfeldt, tiltræder som ny generalsekretær. Dermed styrker organisationen sit udadvendte og vidensbaserede arbejde.

03. januar 2018

Dansk Skoleidræt sætter gang i klasseværelser, gymnastiksale og skolegårde over hele landet, og når organisationen iværksætter indsatser på skolerne, sker det med afsæt i den nyeste viden og de bedste erfaringer.

Viden og erfaringer, som siden 2014 i høj grad er indsamlet, analyseret og formidlet af Bjørn Friis Neerfeldt, der er ansat i Dansk Skoleidræts landssekretariat. Gennem de sidste tre år har han i sin egenskab af dokumentationskonsulent styrket organisationens position som en central dokumentations- og vidensaktør gennem bl.a. en række undersøgelser af bevægelse i skoledagen.

Pr. 1. januar 2018 står der dog ikke længere dokumentationskonsulent, men generalsekretær på den 32-årige fynbos visitkort, og det glæder Dansk Skoleidræts formand, Finn Kristensen. Han er overbevist om, at den nye generalsekretær vil kunne videreføre organisationens stærke position og arbejde.

- Bjørn Friis Neerfeldt er ikke bare en dygtig, faglig profil med fremragende formidlingsevner og stor viden om og hjerte for skoleidrætten. Han er også et menneske, der med sin sympatiske facon kan samarbejde bredt og samle mennesker omkring sig, siger formanden, der bl.a. har set Bjørn Friis Neerfeldts ledelsesevner udfoldet i rollen som teamkoordinator for projektprogrammet Sunde Børn Bevæger Skolen.

 

Stor idrætserfaring

Bevægelsesglæde, børn, idræt og fysisk aktivitet har været omdrejningspunktet for hele Bjørns Friis Neerfeldt professionelle løbebane, der bl.a. tæller ansættelser som sportsskolekoordinator, idrætspædagogisk assistent, højskoleunderviser samt sundhedskonsulent og projektkoordinator i Friluftsrådet.

Et enigt ansættelsesudvalg var da heller ikke i tvivl om, at Bjørn Friis Neerfeldt var den rette for organisationen, og den nyudnævnte generalsekretær glæder sig til at være med til at præge udviklingen.

- Jeg ser med stor glæde og stolthed frem til at stå i spidsen for Dansk Skoleidræt. Det er en organisation præget af stærke ildsjæle, som arbejder solidt, professionelt og fagligt forankret, og som over hele landet gør en kæmpe indsats for, at alle børn og unge får gode bevægelsesoplevelser. Skolen er det eneste sted, hvor vi har mulighed for at påvirke og inspirere alle børn og unge til at være aktive, og jeg vil arbejde benhårdt for at sikre og udvikle organisationens rolle, så endnu flere får gode oplevelser med bevægelse igennem deres skolegang, siger han.

 

Brobygger og debattør

Bjørn Friis Neerfeldt er en mand, der gerne deler sin viden. Ikke blot med de mange interesserede fra skoler og kommuner som på konferencer og seminarer har hørt ham omsætte kompleks forskning til mundret dansk, men også i artikler og debatindlæg.

Som medlem af flere danske og internationale fag- og styregrupper har Bjørn Friis Neerfeldt bidraget med viden om bevægelse i skoledagen og har dermed fungeret som brobygger mellem forskningen og virkeligheden på de danske skoler. En rolle han stadig vil indtage. Nu med titel som generalsekretær.

Følg Bjørn Friis Neerfeldt på Twitter.

 

Bjørn Friis Neerfeldt

  • Cand. Scient i Idræt og Sundhed fra Syddansk Universitet.
  • Har bl.a. været ansat ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet, i Dansk Handicap idræts-Forbund (nu Parasport Danmark) og i Friluftsrådet.
  • Siden 2014 ansat i Dansk Skoleidræt som dokumentationskonsulent.
    Fra 2017 teamkoordinator i projektprogrammet Sunde Børn Bevæger Skolen.
  • Privat: Gift med Sara og far til to døtre på 1 og 4 år. Bosat i Nyborg.