Stor hæder til Harte Skole for bevægelsesinitiativ

Dansk Skoleidræt indstiller skolen til den internationale bevægelsespris #BeActive Award for sit succesfulde tiltag ”Aktiv eftermiddag”.

19. august 2021

”Aktive og glade børn både i skolen og i fritidslivet.” ”Børn der udviser glæde ved at prøve nye idrætsaktiviteter og føler, at de har medbestemmelse på indholdet.” ”Aktivitetsrige eftermiddage, som skaber harmoni i familielivet, fordi forældrene ved, at deres børn laver noget meningsfuldt.”


Det er nogle af de rosende ord, som sættes på Harte Skoles initiativ ”Aktiv eftermiddag”. Et initiativ, som i 2021 udgør den danske indstilling til #BeActive awarden i kategorien ”Education”. #BeActive Awards er en central del af European Week of Sport (EWOS), der finder sted fra den 23.-30. september. Prisuddelingen har til hensigt at hædre dem, der gør en særlig indsats for bevægelse.

- Vi er enormt beærede og glade for at blive indstillet til prisen. Det viser, at vores arbejde på skolen sætter spor længere ud end i vores egen lille verden. På Harte Skole har ”Aktiv eftermiddag” fået stor opbakning blandt elever, forældre, lokalområdet og skolens personale. Vi kan mærke, at det gør en forskel. Det giver et unikt samarbejde med foreningerne, og det gør eleverne nysgerrige på mange typer bevægelse, at de får mulighed for at snuse til forskellige aktiviteter, siger konstitueret skoleleder på Harte Skole, Helle Mandrup.


Understøtter foreningsdeltagelse

Men hvad er ”Aktiv eftermiddag” egentlig for en størrelse, og hvad gør initiativet så specielt? For at svare på det skal vi tilbage til 2019.

Her startede Kolding Kommune projektet Moving Kolding, der har som et bærende element at skabe samarbejder mellem lokale skoler og foreninger som en mulighed for at gøre børn og unge mere aktive både i og uden for skoletid. Harte Skole blev pilotskole, da den i forvejen var i gang med at udvikle en idrætsprofil og fokus på blandt andet at få mere bevægelse i undervisningen og flere ugentlige idrætstimer.

Som en del af Moving Kolding igangsatte Harte Skole ”Aktiv eftermiddag”. Formålet er at understøtte elevernes lyst til at dyrke idræt, blive foreningsaktive og danne grundlag for, at eleverne har lyst til at være fysisk aktive hele livet. I den sammenhæng var tre faktorer afgørende: Lokalområdets foreningsliv skulle involveres, pædagoger på skolen skulle spille en udførende rolle, og der skulle løbende introduceres nye aktiviteter for børnene.

Fakta om #BeActive Awards

  • #BeActive Awards er en del af den EU-finansierede European Week of Sport (EWOS).
  • I Danmark er International Sport and Culture Association (ISCA) udvalgt af Kulturministeriet til at koordinere EWOS.
  • Awarden er skabt for at fremhæve enestående arbejde og dedikation, der på lokalt plan promoverer sport og fysisk aktivitet
  • #BeActive Award Education har til hensigt at sætte spot på en uddannelseskontekst, der demonstrerer konkrete måder, børn kan motiveres til at være aktive på under helt almindelige skoleforhold.
  • I 2019 var det Vibeskolen i Nyborg, der løb med den danske indstilling til #BeActive Awards, og i 2020 var det Brændkjærskolen i Kolding.


Forløb over 10 uger

For at sikre at alle børn er en del af ”Aktiv eftermiddag”, er det bygget op af tre moduler om ugen, hvor børnene skal vælge et obligatorisk modul i skoletiden og mulighed for to ekstra i fritiden. ”Aktiv eftermiddag” planlægges i praksis med forskellige forløb, som kører over en 10-ugers periode. Efter de 10 uger skifter indholdet, og børnene skal vælge på ny. Fra uge 33 til 43 hedder det eksempelvis springgymnastik, floorball, fodbold, udeliv, o-løb og håndbold.

Børnene møder på den måde forskellige aktiviteter igennem skoleåret, hvilket giver mulighed for at prøve forskellige ting og dermed finde ud af, hvilken idræt der motiverer den enkelte mest til at være aktiv.

Det er primært skolens pædagoger, der står for en del af aktiviteterne, så børnene møder voksne de kender og derfor tør kaste sig ud i at prøve nye idrætter. Foreningsinstruktører supplerer samtidig pædagogerne, så man samlet set kan mestre alle aktiviteter. Sidstnævnte giver også børnene mulighed for at møde nye voksne i trygge rammer i skoletiden, som på sigt kan gøre, at de tør melde sig til idræt i fritiden, fordi de kender træneren.

- I og med det ene modul ligger som en del af skoletiden, er der ikke nogen børn, der kan fravælge det. Men det er også medvirkende til, at de børn, som ikke kommer fra familier med tradition for at være aktive, får et kendskab til den kultur og får mulighed for at vælge det til. Indholdet i aktiviteterne er planlagt, så alle kan være med uanset niveau. Der er fokus på bredden og det gode børneidrætsmiljø, siger Helle Mandrup.

I en undersøgelse af skolens arbejde med bevægelse vurderer forældrene, at ”Aktiv eftermiddag” understøtter en mere varieret skoledag og giver mere aktive børn i fritiden, og eleverne selv svarer for et stort flertals vedkommende, at det er rigtig sjovt at være en del af.

I projektet betones det, at samarbejdet på tværs af kommune, skole og foreningsliv har været altafgørende for at det er blevet en succes, fordi ansvar og ressourcer er blevet fordelt, så alle har løftet en del af opgaven. Kolding Kommune har tilført økonomi og tid i etableringsfasen, skolen stiller tid og pædagoger til rådighed og står for det overordnede planlægningsarbejde, så det passer ind i skolens rammer, og foreningslivet byder ind med trænerkompetencer.


Et forbillede for andre skoler
Dansk Skoleidræt er af International Sport and Culture Association (ISCA) udpeget som ansvarlig for at finde frem til den kandidat, der skal repræsentere Danmark i #BeActive Award ved den internationale prisuddeling. Det sker på baggrund af Dansk Skoleidræts dybe kendskab til danske skolers praksis på området. Men selvom organisationen har det store overblik, har det ikke været let at finde årets kandidat.

- Der er mange gode kandidater til #BeActive awarden, fordi der er en lang række skoler i Danmark, der går forrest med gode eksempler på, hvordan bevægelse kan blive en positiv og naturlig del af skolens kultur. Harte Skole og Kolding Kommune gør et fremragende arbejde, som er inspirerende for andre skoler – og ikke mindst ”Aktiv eftermiddag” er unikt og lige ind i tankegangen omkring åben skole. Det er vigtigt at belønne og fremhæve forgangsskoler, fordi de kan være med til at motivere andre skoler til at gå i deres fodspor og i sidste ende få endnu flere børn og unge gjort aktive, siger generalsekretær i Dansk Skoleidræt, Bjørn Friis Neerfeldt.


Kender du til skoler, der ligesom Harte Skole har gjort noget særligt inden for idræt og bevægelse, så hører Dansk Skoleidræt gerne herom, da vi snart begynder at indsamle kandidater til næste års danske indstilling i #BeActive Award.