Sundhedsstyrelsen: 11-15-årige bevæger sig for lidt

Ny undersøgelse viser, at få børn og unge lever op til anbefalingen om en times fysisk aktivitet om dagen. En del af løsningen er et større fokus på bevægelse i skolen.

27. august 2019

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn og unge er fysisk aktive i mindst en time om dagen ved moderat til høj intensitet. Men en ny måling viser, at det kun er 26 procent af de 11-15 årige, der lever op til den anbefaling, og at samme gruppe unge i gennemsnit bruger mere end 11 vågne timer hver dag på at sidde eller ligge ned.


Undersøgelsen, der er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed for Sundhedsstyrelsen, er den første af sin art i Danmark for målgruppen 11-15-årige. I undersøgelsen er deres fysiske aktivitetsniveau målt gennem en lille bevægelsesmåler, der er sat fast på låret. Bevægelsesmåleren giver et mere præcist mål for, hvor meget de 11-15-årige bevæger sig, end tidligere undersøgelser, hvor de unge er blevet spurgt, hvor fysisk aktive de er.


- De nye tal er overraskende negative. Vi ved, at hvis man er fysisk aktiv som ung, er der større sandsynlighed for, at man bliver ved med at være fysisk aktiv som voksen og ældre. Derfor skal der gøres endnu mere for at støtte de 11-15-årige i at være fysisk aktive i hverdagen, siger Tue Kristensen, projektleder i Sundhedsstyrelsen, i en pressemeddelelse.


- Vi ved, at fysisk aktivitet har en lang række positive effekter på børn og unges sundhed og trivsel, så det er vigtigt, at de kommer op af stolen og sofaen og bevæger sig mere, end de gør i dag. Børn og unge, der er aktive, har bedre kondition, stærkere knogler, mindre fedt i blodet, og mindre risiko for at udvikle overvægt og forstadier til diabetes, supplerer han.

De yngste drenge bevæger sig mest

Sundhedsstyrelsens undersøgelse viser, at der er stor forskel i aktivitetsniveauet mellem drenge og piger. 33 procent af drengene lever op til anbefalingen om en times daglig fysisk aktivitet, mens det gælder for 19 procent af pigerne.

Den mest aktive aldersgruppe er de 11-årige drenge, hvor 42 procent lever op til anbefalingerne. De mindst aktive er de 15-årige piger, hvor 6 procent opfylder anbefalingerne.

Blandt de 11-årige lever 34 procent op til anbefalingerne, hvor det gælder for 24 procent af de 13-årige og 10 procent af de 15-årige. Igen er pigerne mindre fysisk aktive end drengene i de tre aldersgrupper.

Se rapporten ”Fysisk aktivitet og stillesiddende adfærd blandt 11-15-årige – National monitorering med objektive målinger” på www.sst.dk


Skolerne skal endnu mere på banen

Undersøgelsen påpeger, at rammerne og mulighederne for at støtte 11-15-årige i at være fysisk aktive i hverdagen, allerede findes. Men at der er behov for at sætte ind med ekstra fokus på området. Eksempelvis fremhæves det, at børn og unge kan cykle eller gå til og fra skole, prioritere aktive frikvarterer og mange andre initiativer i relation til deres skolegang. Skolerne bør tillige sørge for, at de lever op til lovkravet om 45 minutters daglig bevægelse, og at de har formuleret en rammesættende bevægelsespolitik.


På samme vis kan forældre og voksne, der er i kontakt med de 11-15-årige i hverdagen, opfordre og støtte dem til at være fysisk aktive, og ved at begrænse noget af den tid, som de bruger på at sidde eller ligge ned i dagtimerne.


Dansk Skoleidræt inspirerer og efteruddanner årligt to ud af tre danske skoler inden for bevægelsesaktiviteter, og flere af Sundhedsstyrelsens løsninger på problemet med de inaktive 11-15 årige er tilgængelige for skolerne via Dansk Skoleidræts initiativer.


- I Dansk Skoleidræt oplever vi, at lærere og pædagoger kæmper en brav kamp for at få mere bevægelse ind i undervisningen og på skolerne generelt. Men typisk har de ikke nogle klare rammer og mål fra ledelsen at navigere efter. Vores tal siger, at kun 20 pct. af skolerne har fastlagt en egentlig bevægelsespolitik, og kun 29 pct. af landets kommuner har formuleret mål og en politik på området. Det er altså nødvendige tiltag, hvis bevægelsesindsatsen ikke skal blive for tilfældig og for afhængig af enkelte ildsjæle, men tværtimod udvikle sig til en decideret kultur på den enkelte skole. Så opfordringen herfra skal lyde, at såvel skoleledelser som kommuner går langt mere systematisk til værks. På den måde får vi skabt rammerne for, at vores unge mennesker bliver mere fysisk aktive såvel som at de trives og lærer bedre i skolen, siger Bjørn Friis Neerfeldt, generalsekretær i Dansk Skoleidræt.