Forside/Aktivitetsdatabase/Ord til skulptur

Aktivitet

Ord til skulptur

Aktivitetsinformation

Bevægelse i undervisningen

Biologi Dansk Fysik/kemi Geografi Historie Kristendomskundskab Matematik Musik Natur/teknologi Samfundsfag Sprogfag

Primær formål og fokus

Analyse og refleksion Diskussion og vurdering Læring gennem kroppen

Klassetrin

0. – 1. 2. – 3. 4. – 5. 6. – 7. 8. – 9.

Tid

10 – 20 min. 20 – 30 min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Ord til skulptur kan anvendes i de fleste fag. Her gives et eksempel på, hvordan aktiviteten kan gribes an i Sundhedsundervisningen med temaet ”Venner og fællesskaber”.

 

Forinden selve aktiviteten ”Ord til skulptur” har eleverne arbejdet med forforståelse inden for emnet (se øvelsen ”Aktiv brainstorm”).

 

Underviseren udarbejder herefter sedler med forskellige ord eller sætninger, der kendetegner venskaber og fællesskaber. Eksempler kunne være: samarbejde, omsorg, tilgivelse, tryghed, respekt, vi stoler på hinanden, vi har samme mål, vi kan godt lide hinanden, vi har det sjovt sammen, vi hjælper hinanden.

 

Eleverne får i grupper udleveret hver deres ord eller sætning, som de skal arbejde med. Når grupperne har fået deres sedler, skal de (uden at vise ordet til de andre i klassen) forsøge at danne en kropslig skulptur, der udtrykker deres ord eller sætning. De skal selv komme frem til, hvordan de bedst muligt viser de andre i klassen, hvad de skal udtrykke. Der er følgende regler:

  • Grupperne får fem minutter til at finde på og øve sig på deres skulptur.
  • Alle i gruppen skal være en del af skulpturen, og eleverne må ikke sige noget, når de fremviser den.
  • Eleverne skal stå helt fastfrosne, når de viser deres skulptur.

 

Hver gruppe skal én efter én vise deres skulptur for resten af klassen. Sørg for, at der er fokus på gruppen, og at alle kan se. De andre elever gætter nu på, hvilket ord eller sætning, gruppen viser. Underviseren spørger ind til skulpturen med fokus på eksempelvis ansigtsudtryk, eller hvorvidt kroppene vender mod eller væk fra hinanden. Spørgsmålene kan både stilles til gruppen, der har lavet skulpturen, og til resten af klassen.

 

Forslag til hjælpespørgsmål:

  • Hvad tror I, skulpturen viser?
  • Hvad lægger I mærke til ved skulpturen?
  • Hvad betyder det, at hånden er placeret på hans skulder?
  • Hvad viser det, at alle på nær én smiler?
  • Hvis I skulle vise et fællesskab, der ikke fungerede, hvordan ville I så placere jer?

 

Alle grupper reflekterer hermed over deres forståelse af ordet/sætningen, som er relevant for emnet, og klassen kan efterfølgende diskutere, hvordan vi kan have samme eller helt forskellige opfattelser af det samme ord.

 

Materialer

Sedler med ord eller sætninger.

 

Søgning