Brændkjærskolen i Kolding indstillet til bevægelsespris

Dansk Skoleidræt kalder skolens arbejde med bevægelse uovertruffent og et eksempel på, hvordan skoledagen kan gøres sjovere, mere varieret og sprængfyldt af bevægelse. Derfor indstilles Brændkjærskolen til den internationale bevægelsespris #BeActive Award.

02. juli 2020

Om #BeActive Awards

 • #BeActive Awards er en del af den EU-finansierede European Week of Sport (EWOS).
 • I Danmark er International Sport and Culture Association (ISCA) udvalgt af Kulturministeriet til at koordinere EWOS.
 • Awarden er skabt for at fremhæve enestående arbejde og dedikation, der på lokal plan promoverer sport og fysisk aktivitet
 • #BeActive Award Education har til hensigt at sætte spot på en uddannelseskontekst, der demonstrerer konkrete måder, børn kan motiveres til at være aktive på under helt almindelige skoleforhold.
 • Sidste år var det Vibeskolen i Nyborg, der løb med den danske indstilling til #BeActive Awards.

Fantastisk samarbejde med lokale idrætsforeninger, forbilledlig struktureret tilgang til bevægelse og målbare positive effekter af de mange nye tiltag. Det er blot nogle af de faktorer, der gør, at det lige netop er Brændkjærskolen i Kolding, der i år udgør den danske indstilling til #BeActive awarden i kategorien ”Education”. #BeActive Awards er en central del af European Week of Sport (EWOS), der finder sted fra den 23.-30. september. Prisuddelingen har til hensigt at hædre dem, der gør en særlig indsats for bevægelse.

De seneste år har Brændkjærskolen for alvor sat fokus på bevægelse, og det har skabt grundlag for mange succeshistorier. Arbejdet med bevægelse blev formaliseret bl.a. ved at udnævne to lærere til bevægelsesambassasadører. Med opbakning fra ledelsen fik de ansvaret for bevægelsesinitiativer på skolen – der siden skulle vise sig at blive mange. De to bevægelsesambassadører arbejder bl.a. med handleplaner, skematiserede overblik over skolens bevægelsesindsatser og så har de tilsammen fået tildelt fire timer om ugen kun til at løfte opgaven med bevægelse.

De to bevægelsesambassadører har sammen med ledelsen og personalet formuleret et klart formål for Brændkjærskolen: Bevægelse skal være en naturlig del af skoledagen, hvor bevægelseskulturen er med til at fremme elevernes læring og trivsel.


Konkrete initiativer fører til positive oplevelser

Det formulerede formål på området har givet retning for skolens bevægelseskultur. På skolen er der udviklet en lang række initiativer, der alle er med til at skabe en varieret og aktiv skoledag for både lærere og elever. Initiativerne tæller alt fra kreative bevægelseszoner og særlige motorikforløb til fælles aktivitetsarrangementer for hele skolen og aktive møder, hvor personalet tester øvelser.

Skolens ledelse har fra start givet mere eller mindre frie tøjler til bevægelsesambassadørerne, men har løbende afholdt møder med de to ildsjæle, hvor de har evalueret og optimeret. Ledelsen har været involverede og dedikerede til sagen, selvom de to bevægelsesambassadører i høj grad har været de initiativtagende, udførende og organiserende. Den nye hverdag med bevægelse har medført en række positive effekter på Brændkjærskolen.

- Når vi ser på og taler med vores elever, så udtrykker de glæde over bevægelsen og over, at de har fået en varieret skoledag. Det kommer også til udtryk i vores trivselsmålinger. Skolens personale oplever, at det er blevet lettere og mere tilgængeligt at lave bevægelse. De fleste har længe kunnet se fordelene i det aktive element, men har måske ikke selv haft idéerne til at få det ud i praksis – men nu får de vejledning, inspiration og materialer lige ved hånden, og det gør en kæmpe forskel, siger skoleleder på Brændkjærskolen Catharina Ørnsholt-Christoffersen.


Indstillingen til prisen har vakt stor glæde på skolen.

- Vi er helt vildt glade og stolte. Særligt på de to bevægelsesambassadørers vegne, for de har påtaget sig en stor opgave med at få organiseret og udbredt bevægelse på hele skolen. Førhen lavede vi 117 ting, der stak i hver sin retning. Nu har vi fået formaliseret det aktive element, så vi når ud til hele skolen. Nu er det ikke kun en klasse her og en klasse der. Det er store som små, der har en varieret skoledag, og det er super fedt at få anerkendelse for indsatsen, siger Catharina Ørnsholt-Christoffersen.

Udvalgte indsatser på Brændkjærskolen

 • Der arrangeres aktive møder, hvor personalet tester månedens øvelse sammen, så det bliver mere naturligt at anvende med elever bagefter – og så sparer det lærerne for forberedelsestid.
 • Rundt omkring på skolen (inkl. på lærerværelset) er der indrettet bevægelseszoner med QR-koder til små film af bevægelse, så elever og personale selv kan sætte i gang.
 • I løbet af skoleåret afholdes events og aktiviteter, der styrker skolens fællesskab omkring bevægelse. 
 • Der er indgået aftaler med foreninger, som indgår i idrætsundervisningen med forskellige idrætter. 0.-6. klasse får minimum 10 timers præsentation hver år med foreningsidræt.
 • Bevægelsesvejledere yder konsulentbistand til kolleger samt kommer på besøg i klasser.
 • Der tilbydes særlige motorikforløb med en bevægelsesuddannet pædagog for elever i 0. klasse.


Et forbillede for andre skoler

Dansk Skoleidræt er af International Sport and Culture Association (ISCA) udpeget som ansvarlig for at finde frem til den kandidat, der skal repræsentere Danmark i den internationale prisuddeling. Det sker på baggrund af Dansk Skoleidræts dybe kendskab til danske skolers praksis på området. Men selvom organisationen har det store overblik, har det ikke været let at finde årets kandidat.

- Der har heldigvis været mange gode kandidater til #BeActive awarden, fordi der er en lang række skoler i Danmark, der virkelig går forrest og sætter de gode eksempler for, hvordan bevægelse kan blive en positiv og naturlig del af skolens kultur. Brændkjærskolen løb med indstillingen bl.a. fordi deres initiativer er konkrete, effektive og inspirerende for andre skoler. De gør et uovertruffent stykke arbejde. Det er vigtigt at belønne og fremhæve forgangsskoler, fordi de kan være med til at motivere andre skoler til at gå i deres fodspor og i sidste ende få endnu flere børn og unge gjort aktive, siger generalsekretær i Dansk Skoleidræt, Bjørn Friis Neerfeldt.