Få den nyeste viden om bevægelse på skolerne

Dansk Skoleidræt giver med en ny, omfattende undersøgelse, ”Bevægelse i skoledagen 2018”, et grundigt indblik i skolernes indsatser for at skabe aktive skoledage.

22. oktober 2018

Trivsel og motivation er som oftest målet med bevægelse, og ansvaret for, at eleverne får rørt sig, er typisk placeret ved den enkelte medarbejder fremfor hos ledelsen eller i teams. Det er nogle af konklusionerne i den netop offentliggjorte undersøgelse ”Bevægelse i skoledagen 2018”, som Oxford Research har foretaget for Dansk Skoleidræt og TrygFonden.

Om undersøgelsen:

”Bevægelse i skoledagen 2018” er en del af evalueringen af Sunde Børn Bevæger Skolen, som er Dansk Skoleidræt og TrygFondens samlede program for sundhed, trivsel og læring. Målet med programmet er at flere børn og unge bevæger sig mere og grundlægger sunde vaner tidligt i livet.

Programmet indeholder seks forskellige indsatser, der tilsammen sikrer en skoledag med kvalificerede bevægelsestilbud - fra eleverne går hjemmefra om morgenen, til de forlader skolen om eftermiddagen.  

”Bevægelse i skoledagen 2018” er foretaget som en webbaseret spørgeskemaundersøgelse i perioden fra den 11. juni til den 9. juli 2018.

Det er primært skoleledere, idrætslærere og bevægelsesvejledere, der har besvaret undersøgelsen, som var stilet til ”Den person på skolen, der varetager og koordinerer skolens bevægelsesaktiviteter”.


Alle landets folkeskoler, friskoler, privatskoler og specialskoler for børn blev i foråret inviteret til at deltage i undersøgelsen, og der er modtaget svar fra 480 respondenter, svarende til 24 pct. af totalpopulationen. Det giver ifølge Oxford Research et godt datagrundlag med en forholdsvis lille usikkerhed.  

Vigtig indsigt

Det er tredje gang, undersøgelsen ”Bevægelse i skoledagen” foretages, og det giver således mulighed for at betragte udviklingen i skolernes arbejde over tid, påpeger Dansk Skoleidræts generalsekretær Bjørn Friis Neerfeldt.

- Dansk Skoleidræt ønsker at styrke formidlingen af viden om idræt og bevægelse på skolerne. En øget indsigt kan kvalificere vores arbejde med at hjælpe skolerne, og samtidig er denne viden interessant for forskere, politikere og andre, der beskæftiger sig med området. ”Bevægelse i skoledagen 2018” er et vigtigt bidrag til det arbejde, siger han.

LÆS "BEVÆGELSE I SKOLEDAGEN 2018"

Undersøgelsen viser bl.a.:
- To ud af tre skoler lever op til kravet om 45 minutters daglig bevægelse
Selvom det er et fald på tre procentpoint fra 2017, er forskellen ikke statistisk signifikant.

- Mest aktivitet i nord og syd
Det er fortsat i Region Nordjylland (76 pct.) og Region Syddanmark (73 pct.), at flest skoler vurderer, at de lever op til kravet om 45 minutters daglig bevægelse. Andelen er lavest i Region Hovedstaden, hvor lige under halvdelen af skolerne vurderer, at de lever op til kravet.

- Skolernes mål: Motivation og trivsel
En større andel af skolerne vurderer i 2018 (77 pct.), at fremme af motivation og trivsel er skolens primære mål for at arbejde med bevægelse sammenlignet med 2016 og 2017 (begge hhv. 66 pct.). Omkring halvdelen af skolerne svarer i 2018, at fremme af læring og et ønske om at skabe en varieret skoledag er de primære mål for at arbejde med bevægelse. "At opfylde lovkravet" var i 2017 et mål for 14 pct. af skolerne, og det tal er faldet til kun seks pct. i 2018.

- Enkelte medarbejdere løfter opgaven
Ansvaret for bevægelse i skoledagen er oftest placeret ved den enkelte medarbejder (77 pct.), mens lidt over halvdelen af skolerne vurderer, at de enkelte teams integrerer bevægelse i løbet af en skoledag. Omkring en tredjedel af skolerne vurderer, at ledelsen indtænker bevægelse (ud over idrætsfaget) i skemaplanlægningen.
Flest skoler har mellem tre og fem bevægelsesindsatser
Undersøgelsen viser, at flest skoler arbejder med mellem tre og fem forskellige bevægelsesindsatser i løbet af en skoledag, fx i form af bevægelse i de boglige fag eller som selvstændigt bevægelsesbånd/-modul.

- Kommunernes rolle er uklar
Knap halvdelen af skolerne ved ikke, hvilken rolle kommunen spiller for skolens arbejde med bevægelse.
- Øget kendskab til Dansk Skoleidræts indsatser
Der ses i 2018 et øget kendskab til bevægelsesindsatserne i Sunde Børn Bevæger Skolen. Kendskabet er størst til Skolernes Motionsdag (96 pct.), Legepatruljen (84 pct.) og Sæt Skolen i Bevægelse (82 pct.)


Mange historier i pressen

Gennem den seneste tid har undersøgelsen resulteret i en række historier i medierne.  DR fortalte via en række platforme historien om, at hver tredje skole ikke opfylder kravet om 45 minutters bevægelse, mens samarbejdet mellem skoler og foreninger var i fokus i en anden pressehistorie, der nåede fra DR Fyn til de landsdækkende kanaler.

I Dansk Skoleidræts magasin Idræt i Skolen bliver resultaterne også løbende formidlet

LÆS MERE OM SUNDE BØRN BEVÆGER SKOLEN