Kommunalvalg: Prioritér bevægelse i skolen

Dansk Skoleidræt opfordrer lokalpolitikere over hele landet til at arbejde for bedre vilkår til skoleidrætten. Til stor gavn for bl.a. skoleelevernes læring, sundhed og trivsel.

06. november 2017

Åbent brev til kandidater ved kommunalvalget den 21. november 2017:

 

Kære byrådskandidat


Året igennem er flertallet af landets skoler på den ene eller anden måde i kontakt med Dansk Skoleidræt. Eksempelvis for at få hjælp og rådgivning i arbejdet med at implementere de daglige 45 minutters bevægelse.

Kommunerne er i den forbindelse en af de vigtigste samarbejdspartnere, da vi ved, at en solid politisk rammesætning og opbakning giver de bedste vilkår lokalt på skolerne. Derfor engagerer Dansk Skoleidræt sig også i valgkampen for at påvirke de vilkår, skolerne har til at føre bevægelsen ud i livet.

Vi er mere end tre år inde i skolereformen. Men i en ny undersøgelse fra Dansk Skoleidræt og TrygFonden, ”Bevægelse i Skoledagen 2017”, svarer kun 7 ud af 10 skoler, at de lever op til kravet om 45 minutters daglig bevægelse. Dermed er der stadig en del af landets skoler, som har et stykke arbejde foran sig.

Forskning viser, at der er en sammenhæng mellem bevægelse og læring, at bevægelse er en vigtig faktor for god skoletrivsel, og at bevægelse er helt afgørende for elevers generelle fysiske sundhed. For at komme videre med bevægelsesindsatsen har landets skoler brug for hjælp og opbakning fra kommunalt hold. Den omtalte undersøgelse viser nemlig også, at bevægelsesindsatsen på mange skoler i vid udstrækning drives af ildsjæles indsats. Ofte en lærer eller en pædagog, som brænder særligt for området.

Ildsjæle kan brænde ud, hvis ikke fx kommuner og lokale skoleledelser er med til at skabe retning og rum - også på idræts- og bevægelsesområdet. Derfor opfordrer Dansk Skoleidræt dels skoleledelserne til at udforme lokale bevægelsesstrategier og dels landets kommuner til at vedtage bevægelsespolitikker, der understøtter skolernes arbejde. Ifølge en undersøgelse fra Kommunernes Landsforening fra 2017 er det blot 29 pct. af kommunerne, som har sat sig mål for, hvad de vil med bevægelse i skolen.

Dansk Skoleidræt går gerne ind i et samarbejde med din kommune om at udforme en bevægelsespolitik. Og skulle jeres lærere og pædagoger søge ny inspiration til at få bevægelse ind i undervisningen, så har vi såvel kurser og efteruddannelse som konkret og inspirerende materiale til formålet.

Lad det være et håb om og en opfordring til, at bedre vilkår for skoleidrætten bliver en del af din valgkamp.

Venlig hilsen
Dansk Skoleidræt

 

Se kandidatbrevet i pdf-version

 

Læs mere om Dansk Skoleidræt

 

Læs Dansk Skoleidræts faktaark, der giver overblik over rækken af positive effekter, som fysisk aktivitet kan have på den kognitive, motoriske, sociale, mentale og emotionelle udvikling.