Fakta om Dansk Skoleidræt

Fakta om Dansk Skoleidræt

  • Dansk Skoleidræt er en landsdækkende idrætsorganisation, der som den eneste i Danmark alene arbejder for at forbedre folkesundheden gennem mere og sjovere fysisk aktivitet i landets skoler.
  • Arrangerer landsdækkende aktiviteter såsom Skolernes Motionsdag, Sæt Skolen i Bevægelse, Legepatruljen, GameBoosters, Skolesport, Styr på Sundheden, Gåbus etc. 
  • Arrangerer landsdækkende skoleturneringer såsom DM, Skoleligaerne og ISF-CUP, der kvalificerer til VM.
  • Har et landsdækkende netværk med 15 kredsforeninger, der arrangerer lokale aktiviteter.
  • Producerer og sælger undervisningsmaterialer og efteruddanner idrætslærere.
  • Er medlem af ISF (International Schoolsport Federation).
  • Samarbejder med DIF, DGI, sundhedsfremmende fonde og foreninger samt sponsorer.
  • Får støtte fra Undervisningsministeriet og Kulturministeriets andel af tips- og lottomidlerne.
  • Er en non-profit organisation.
  • Har eksisteret siden 1946.