Info om kredsen

Under dette menupunkt kan du læse kredsens vedtægter, der senest er ændret på repræsentantskabsmødet i 2013. Via menupunktet bestyrelsen kan du se hvem der sidder i kredsbestyrelsen samt hvilke ansvarområder det enkelte medlem har. Derudover kan navnene på samtlige medlemsskoler ses ligesom alle kredsens referater og de seneste årsberetninger kan læses.

Webansvarlig: Bestyrelsen, men kommentarer, spørgsmål mm kan mailes til webmaster@daskfyn.dk