Stævnereglement

Stævnereglement for DM i Skoleatletik

  • Elever, der er indskrevet på skolen til stævnedagen, kan deltage. Der kan dannes hold af: a) Piger b) Drenge c) Evt. mix-hold deltager i drengerækken.

  • Et hold består af min. 9 og maks. 18 elever.

  • En elev må maksimalt deltage i to af de "individuelle discipliner" og stafet.   
  • Stævnet afvikles efter DAF regler. Desuden henvises til side 221 i "Håndbog for idrætslærere - regelsamling 2" (2001). 

  • Dog med følgende afvigelse:a) I højdespring hæves overliggeren med 5 cm af gangen under hele stævnet.

  • Discipliner og deltagerantal er som følger: 

Piger:                                             Drenge:                                      
80 m 80 m
800 m 800 m
længdespring
(med afsætningszone)
længdespring
(med afsætningszone)
højdespring højdespring
kuglestød (3,0 kg) kuglestød (4,0 kg)
spydkast (400 g) spydkast (400 g)
4 x 100 m stafet 4 x 100 m stafet

I alle discipliner deltager tre elever fra hvert hold. Det gælder naturligvis ikke i 4 x 100 m stafet.

  • Det er holdets idrætslærer, der er leder og ansvarlig for holdet under hele stævnet.