Repræsentantskabsmøde 2017

Årets repræsentantskabsmøde er vel overstået.

Næste repræsentantskabsmøde afholdes torsdag den 15. marts 2018 i Kalundborg.

Referat af

det årlige repræsentantskabsmøde:  

Torsdag den 16. marts 2017 i Sorø hallen.

 1. Valg af dirigent.

Bent Overlade.

 

 1. Optagelse af personlige medlemmer af repræsentantskabet. Valget er gældende for et år.

Vivi Clausen, Bent Overlade, Erik Elmelund valgt!

 

 1. Aflæggelse af beretning ved Erik Elmelund.

Se folderen.

 

 1. arbejdet i landsorganisationen indlæg ved Jørgen Erik Christensen, FU – Skoleidræt.

Diasshow.

Årsberetning 2016.

Ny hjemmeside (med lidt startvanskeligheder), atletikprogram (pt. nedprioriteret).

 

 1. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

Se folderen.

Godkendt.

 

 1. Behandling af indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

 

 1. Drøftelse af de fremtidige aktiviteter.

Aktivitetsoversigt i folder. Godkendt og udsendes til alle interessenter.

Forslag: Lærerkursus evalueres i sammenhold med Idrætslærernes Forum.

 

 1. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af skolernes kontingent.

Se folderen. Budgettet godkendt. Kontingent fastsat til samme (5 kr. pr. elev)

 

 1. Valg af:
 1. 8 medlemmer af kredsbestyrelsen. På valg er Mette Elmelund, Janne Petersen og Kathe Christensen samt 1 vakant.

Forslag: Thomas Sørensen (Kalundborg),

Disse 4 er valgt.

 

 1. 2 revisorer. På valg er Vivi Clausen.

Vivi Clausen genvalgt.

 

 1. 1 revisorsuppleant. På valg er Thomas Sørensen.

Forslag: Knud Erik Nielsen.

Knud Erik Nielsen valgt

 

 

 1. Fastsættelse af tid og sted for næste års repræsentantskabsmøde.

Forslag: Kalundborg 15. marts 2018. Godkendt.

 

Ingen forslag.

 

På forretningsudvalgets vegne Kathe Christensen

 

 Deltagere ved repræsentantskabsmødet 2017

 

Torben Krogh Johansen                           Ringsted Kommune

Jørgen Erik Christensen                           FU i Dansk Skoleidræt

Kathe Christensen                                    Nymarkskolen, Slagelse samt FU

Per Bromann                                             Katrinedalsskolen afd. Svinninge, Holbæk samt FU 

Kirsten Hald                                             Sydskolen afd. Asnæs, Odsherred samt FU

Anette Bialik                                                                  FU

Mette Elmelund                                        FU, Skolen på Herredsåsen, Kalundborg    

Knud Erik Nielsen                                    Kirke Helsinge skole, Kalundborg

Janne Petersen                                          Katrinedalskolen afd.Tuse , Holbæk samt FU

Vivi Clausen                                             Repræsentantskabet

Bent Overlade                                          Repræsentantskabet, æresnålsbærer

Thomas Sørensen                                     Rynkevangskolen, Kalundborg

Carina Christiansen                                  Benløse, Ringsted

Tina Nielsen                                             Svebølle Skole, Kalundborg

Britt Olsen                                                Løve Skole, Kalundborg

Gitte Slots                                                Tuse Skole

Erik Elmelund                                          FU, Repræsentantskabet

 

 

Aktivitetsoversigt for skoleåret 2017 - 18

 

DANSK SKOLEIDRÆT KREDS VESTSJÆLLAND                  aktivitetsoversigt 2017/2018  vedtaget 16-03-17

 

Discipliner

Tidspunkt

Klassetrin

Pi/Dr/Mix

Sted

Tilmeldingsfrist og kontakt

Atletik

Tirsdag 8.maj 2018

Kvalifikation til DM

7. klasse

Piger/drenge

Holbæk stadion

8. april 18 jannempetersen@gmail.com

Fodbold

Onsdag 13. september 17

Kvalifikation til DM

6. klasse

8. - 9. klasse

 8 mands

Piger 8 /drenge 11

Ved Røsnæshallen, Raklev, Kalundborg

31. august 17

elmelund@ka-net.dk

Kidsvolley

 

 

 

 

 

Mandag 30. oktober 17

Tirsdag 31. oktober 17

Man. 6. nov. - fre. 10. nov. 17

Torsdag 16. november 17

Man. 4. dec.-fre.8. dec. 17

Man. 8. jan.- fre.12. jan. 18

2. klasse

3. klasse

 2. - 6. klasser

2. - 3. klasser

2. - 6. klasser

2. - 6. klasser

Hele klasser

Årby, Kalundborg

Årby, Kalundborg

 Slagelse

Stenlille, Sorø

Korsør

Skælskør

Senest 1 måned før

Tilmelding på:

www.skolevolley.dk

Håndbold

Torsdag 23. november 17

Kvalifikation til DM

8. klasse

Piger/drenge

Vallekilde-Hørve Fritidscenter

3. november 17   pban@holb.dk

Satelitstævne i kidsvolley

Når I kan

6. klasser

 

I egen hal

anette.bialik@mail.tele.dk

Teenvolley

Mandag 13. november 17

Tirsdag 14. november 17

Mandag 11. december 17

Torsdag 14. december 17

Fredag 5. januar 18

Torsdag 8. februar 18

7. kl.

8.kl.

7. - 8. klasser

7.klasse

7. - 8.klasser

7. - 8.kl.

Hele klasser

Slagelse

Slagelse

Korsør

Kalundborg - hallerne

Skælskør

Stenlille / Sorø kommune

Senest 1 måned før

 

www.skolevolley.dk

Basketball

 

Fredag 23. februar 18

Kvalifikation til DM

8.. klasse

7. klasse

Piger/drenge

Piger/drenge

Bjergmarkshallen, Holbæk

26.jan. 18  mette.elmelund@skolekom.dk

Volleyball

Torsdag  26. januar 18

Kvalifikation til DM

 9. klasse

Piger/drenge

Tuse- hallen– Holbæk

5. jan.18 jannempetersen@gmail.com

           
Repræsentantskabsmøde

Torsdag 15. marts 18

 

 

Kalundborg

Der indbydes en måned før

 Kursus

Torsdag 15. marts 18

 

Idrætsundervisere

Kalundborg

 

Lærervolley

Lørdag 10. marts 18

 

Skolens personale

Eggeslevmagle,Slagelse

22. januar 18 anette.bialik@mail.tele.dk

Indefodbold

Torsdag 22. februar 18

5. klasser

5 mands mix.

Svinninge - hallen

1. februar 18  pban@holb.dk

Høvdingebold

Tirsdag 20. marts 18

Kvalifikation til DM

 5. klasse

Klassehold

Kalundborg

Mette.Elmelund@skolekom.dk 

Gymnastik og leg

Onsdag 2. maj 18

2. -4. klasse

Hele klasser

Stenlille

2. april 18  Lindawj64@hotmail.com

Floorball

Tirsdag 16. januar 18

6. klasse

 

Dalmose-hallen

KatCs@slagelse.dk

Badminton i skole & SFO

Når I kan

2. – 6. klasse

  Hele klasser/SFO

I egen hal.

Sen. 1 måned før  Lindawj64@hotmail.com

 

 

   

 

 

Dansedag

 

6. - 9. kl.

 

Et stævne pr. kommune

Lindawj64@hotmail.com

Udlån af Golf og kinball

Aftales

Alle

 

På egen skole

Udlån Kirsten Hald  esterhus@post.tele.dk

Orienteringsløb

7. juni 18

6. klasse

 

Korsør

7. maj 18 henningstokholmbuch@gmail.com

 

Se aktiviteternes beskrivelser og regler samt andre oplysninger på vor hjemmeside: www.skoleidraet.dk 

Bemærk at datoer kan ændres.

Dansk Skoleidræt Kreds Vestsjælland:

FU medlemmer og ansvarsområder:

Ansvarsområder

Navn

Telefon

Email

Formand, fodbold , webmaster

Erik Elmelund

Solbakken 40, 4400 Kalundborg

59508683  /   40608683

elmelund@ka-net.dk

 

Næstformand,kids,-,teen-lærer-volley , kursusudvalg

Anette Bialik

29441954

anette.bialik@mail.tele.dk

Basketball, Høvdingebold,kursusudvalg

Mette Elmelund

Borrehøj 18, 4400 Kalundborg      

23800205

Mette.Elmelund@skolekom.dk

Kasserer,kursusudvalg, udlån af golfudstyr og kinball

Kirsten Hald

Veddingevej 11, 4550 Asnæs

24220339

esterhus@post.tele.dk

 

Håndbold og Indefodbold

Per Bromann Andersen

59651212  / 30744532   

pban@holb.dk

Floorball, Sekretær og Kursusansvarlig

Kathe Christensen

23637430    /    23221249 (skole)

KatCs@slagelse.dk

Atletik,Volleybold og kursusudvalg

Janne Petersen

Vestervangen 67, 4300 Holbæk

24824203

jannempetersen@gmail.com

Badminton,dans, kursusudvalg og gymnastik/og lege

Linda Jensen

Markedsgade 3 st.v. 4300 Holbæk

20471754

Lindawj64@hotmail.com

 

FU medlem

Thomas Sørensen

Slagelsesvej 10

4400 Kalundborg

22413409

Thomas.soerensen167@rynkevangskolen.dk

 

Medlemskab:

Kontakt formanden og indbetal 5 kr. pr. elev til kasserer Kirsten Hald på konto 0537 – 8025637535

CVR nr.: 31922682

Alle folkeskoler i Holbæk, Kalundborg, Ringsted, Slagelse, Odsherred og Sorø er medlemsskoler.

Øvrige medlemsskoler: Kalundborg Friskole, Fri- og idrætsefterskolen Ubby, Kalundborg

Dyhrs Skole, Slagelse, Holbæk Private Realskole, Tømmerup fri- og efterskole, Kalundborg

Ifølge vedtægterne må hver medlemsskole i kredsen stille med 1 repræsentant, der har stemmeret.

Et kommunalt skoleidrætsudvalg må endvidere stille med 2 repræsentanter.

Kursusdeltagere herudover må gerne deltage uden stemmeret.

 

Der er gratis idrætslærerkursus samme sted om formiddagen fra 8.30 – 12.00.

Særskilt invitation udsendes til  idrætsundervisere og på vores hjemmeside.

Husk at tilmelde jer til dette senest 26/2 -17 til  kathe.christenden@skolekom.dk

 

Der vil være frokost kl. 12.15 – 12.50 for både kursusdeltagere og mødedeltagere.

Vi forventer selvfølgelig at de kursusdeltagere, som også repræsenterer deres medlemsskoler deltager i mødet.

Af hensyn til bespisning og udsendelse af årets beretning er det også nødvendigt med tilmelding til repræsentantskabsmødet til formanden senest den 26. februar 2017 på  elmelund@ka-net.dk

 

Dagsorden:

 

På det ordinære repræsentantskabsmøde foretages:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Optagelse af personlige medlemmer af repræsentantskabet. Valget er gældende for et år.
 3. Aflæggelse af beretning, herunder arbejdet i landsorganisationen.
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Drøftelse af de fremtidige aktiviteter.
 7. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af skolernes kontingent.
 8. Valg af:
 1. 8 medlemmer af kredsbestyrelsen (der vælges 4 hvert år) På valg er Mette Elmelund, Janne Petersen og Kathe Christensen samt 1 vakant.
 2. 2 revisorer (der vælges én hvert år) På valg er Vivi Clausen.
 3. 1 revisorsuppleant. På valg er Thomas Sørensen.

     Valgene under punkt 8 a og  b  gælder for 2 år, under c  for 1 år.

 1. Fastsættelse af tid og sted for næste års repræsentantskabsmøde.
 2. Eventuelt.

 

Alle beslutninger tages og alle valg afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Hver repræsentant har 1 stemme til rådighed. Skriftlig afstemning skal foretages, hvis der fremsættes ønske derom.

Den skriftlige beretning lægges senest 1 uge før mødet på kredsens hjemmeside.

Forslag til behandling på repræsentantskabsmøder skal være formanden i hænde senest 3 uger før mødets afholdelse og bekendtgøres for repræsentanterne senest 1 uge før mødet.

Det godkendte regnskab sendes til landsorganisationens forretningsudvalg til orientering senest 14 dage efter repræsentantskabsmødets afholdelse.

På forretningsudvalgets vegne

Formand

Erik Elmelund

Solbakken 40

4400 Kalundborg

elmelund@ka-net.dk

 

Dansk Skoleidræt Vestsjælland beretning 2016

Repræsentantskabsmødet torsdag den 16. marts 2017 i Sorø

                            

Denne formandsberetning for kreds Vestsjælland er igen bevidst lavet så kort som muligt, da vi jo igen har har valgt at afholde vort repræsentantskabsmøde efter den nye model, hvor vi først har et kursus og efterfølgende holder møde med de valghandlinger, som er fastlagt i vores vedtægter.

Vort FU har i år bestået af 8 medlemmer. Der blev valgt et ekstra medlem ved repræsentantskabsmødet i Hørve i 2015, men dette medlem, Rikke Asbøl, nåede ikke i aktion, da hun forlod folkeskolen og ikke ønskede at deltage i vores arbejde. Vi foretog lidt omrokeringer på vore ansvarsområder, hvor Mette Elmelund overtog basketball og Janne Petersen overtog volleybold. Tidligere medlem af FU, Henning Stokholm står endvidere stadig for O-løb, hvor det planlagte i juni 17 gennemføres med ham som stævneleder.

Forårsfestivals

Vi fik økonomiske muligheder  gennem Dansk Skoleidræt til igen at afholde forårsfestivals, hvor kreds Vestsjælland virkelig gjorde sig bemærket med forårsfestivals i Sorø, Ringsted, Slagelse og Kalundborg.

I Sorø blev der afviklet 2 festivals og alle festivals blev refereret på hjemmesiden med en masse fotos.

Stor tak til alle deltagende foreninger, der kom og viste deres idrætsgrene.

Vi har foreløbigt planlagt kommende forårsfestivals i Sorø 25/4, Slagelse 17/5, Ringsted 1/6 samt Kalundborg 15/6.

Vi afholdte kursus i forbindelse med vort repræsentantsskabsmøde i Vallekilde- Hørve i marts 16 med pæn tilslutning. I år har det knebet med tilmeldinger til dagens kursus, som ellers blev udbudt allerede før jul og har stået med kraftige opfordringer på hjemmesiden. Det viser vel især noget om lærernes problemer med at få fri på deres skoler efter den nye reform, hvor idrætsfaget ellers skulle være styrket.

 

Dansk Skoleidræt Vestsjælland tegner sig stadig ”lys og levende”. Vores økonomi er stadig god og stabil.

Alle kommuner er stadig medlemmer, så vi har 100 % opbakning fra de kommunale skolevæseners side.

Endvidere har vi jo trofaste privatskoler som medlemmer. Det gælder Holbæk Private Realskole, Dyhrs skole, Tømmerup fri og efterskole, Kalundborg Friskole og Friskolen og idrætsefterskolen Ubby, som alle har fornyet sit medlemskab.

Desværre er mange skoler i vores medlemskommuner stadig ikke klar over, at de er medlemsskoler og ikke ser vores tilbud og benytter sig af disse. Her ville kommunale skoleidrætsudvalg kunne hjælpe.

I årets løb har vi afholdt 4 FU – møder, hvoraf det ene har været vort heldagsmøde, hvor vi mødes om morgenen og arbejder hele dagen. Vi har stadig lidt svært ved at finde mødedatoer, hvor alle kan deltage, og som en konsekvens har vi valgt at lægge møderne lidt senere på dagen.   

Kreds Vestsjælland bliver som de øvrige kredse bedt om at stå for værtskabet for DM i enten atletik, volleybold, basketball, håndbold, fodbold eller høvdingebold. Vi har afholdt flere gennem årene med stor succes og sidst var det DM i fodbold i maj 2014. Vi har fået tildelt værtskabet i det kommende DM i skolefodbold i maj 17, igen med Mette Elmelund, Skolen på Herredsåsen, som ansvarlig arrangør. Her vil FU igen gå ind og hjælpe med afviklingen på forskellige måder efter den samme model som i 14, som vi har fået megen ros for gennem årene.

Der kan komme andre DM-afholdelser på tale i fremtiden, og såfremt andre skoler i vores kreds kunne tænke sig at være værtsskole for et DM-afholdelse, er man mere end velkommen til at byde ind, men man skal vide, at der ligger et meget stort arbejde forbundet hermed. Der er dog mulighed for at tjene et pænt beløb til klassekassen.

Vore stævnevindere deltager efterfølgende næsten alle ved disse DM’er og når økonomien ikke rækker,  ansøger de om hjælp i kreds Vestsjælland. Vi har en tilskudsfond, hvor vi yder op til 3000 kr. pr. deltagerskole til hjælp til den bekostelige transportudgift efter ansøgning.

 

Arbejdet i Dansk Skoleidræt

Som formand inviteres jeg til Dansk Skoleidræts kredsformandsmøder. Det er desværre kun blevet til et møde i år, da jeg i oktober fik en blodprop i hjernen og var ude af arbejdet i en periode. Næstformand Anette Bialik deltog herfor ved novembermødet og i januar måtte vi for første gang i historien sende afbud, da ingen af os var i stand til at deltage.

På dagens møde vil vi i år have besøg af en repræsentant fra Dansk Skoleidræts forretningsudvalg, der vil berette om arbejdet i hovedorganisationen.

 

FU har været repræsenteret med 3 medlemmer på det årlige udviklingskursus over 3 dage, der i 16 blev afholdt i Kreds Gl.Roskilde.

Ved ”Idrætslærernes forum” i Vingsted i oktober 16 deltog 6 fra vores FU.

Dette forum vil fremover blive afholdt hvert år, og der er allerede indbydelse klar. Det afvikles til oktober såvel i Vingsted som noget nyt i Ringsted den 26.-27. oktober. Idrætslærernes forum er absolut anbefalingsværdigt for alle idrætslærere og FU vil deltage i så høj grad som muligt.

Som fodboldansvarlig og medlem af Dansk Skoleidræts disciplinærudvalg deltog jeg endvidere ved DM i Helsinge i maj.

På formandsmøderne diskuteres kredsenes betydning og arbejde, holdsammensætninger og retningslinjer ved DM’er, missioner, visioner, og hvilke retninger og strategier Dansk Skoleidræt skal vælge, samt hvordan Dansk Skoleidræt kommer i god kontakt med kommunerne. Vi præsenteres for nye tiltag og projekter og præsenteres for nye tilbud til gavn for alle vore medlemsskoler.

FU deltager så vidt muligt hvert år ved Dansk Skoleidræts repræsentantskabsmøde. I år holdes dette møde fredag den 21. april i Nyborg, hvor der er endvidere er formandsmøde fra morgenstunden. Her vil  formanden samt Kirsten Hald og Per Bromann deltage.

 

Hjemmesiden

Hjemmesiden har været under ombygning og er blevet forbedret. Det har medført et stort arbejde at lære den nye at kende, men nu bliver der ofte lagt nyheder ind. Det er webmasterens indtryk, at der stadig er for få idrætslærere, der besøger den. Der lægges remindere ind, så man hele tiden kan se, hvad det næste stævne handler om, og efterfølgende kan man se resultater og fotos fra begivenhederne.

En stor opfordring til Jer alle vil være at besøge siden og gå på rundtur i den. Gå ind på: 

 www.skoleidraet.dk , klik ind på kredse og vælg Vestsjælland.

Der ydes stor hjælp fra Dansk Skoleidræts projektleder Jacob Kjær Hansen, der altid er klar , når man henvender sig ang. problemer omkring den nye hjemmeside. Tak til Jacob.

DSI har endvidere en facebook-gruppe, hvor alle kan blive medlemmer.

 

Som nævnt kommer vi stadig ikke godt nok ud til skolerne. Vi forsøgte tidligere med t-shirten med adressen www.skoleidraet.dk  påtrykt, og denne blev vel modtaget og flittigt benyttet. Ved mange af vore stævner har de deltagende lærere og hjælpere fået en trøje. Nu er oplaget brugt, og vi indfører snarest nogle nye trøjer også til vore vinderhold ved kval. stævnerne.  

 

Vi har stadig en god kontakt til pressen. Det er vigtigt med denne kontakt hver gang vi afholder stævner, så vi får gjort opmærksom på vor eksistens og berettigelse.

I det forløbne år har vi haft særdeles gode omtaler af flere af vore arrangementer, der også omtales i lokal tv.

 

Tilskudsordningen vi lancerede for et par år siden fungerer fint.

Flere skoler har nydt godt af denne ordning, hvor alle, der har søgt, har fået op til 3000 kr. i tilskud til rejseudgifter til deltagelse ved DM. Skolerne bevilges et tilskud afhængig af udgifternes størrelse. Størrelsen på tilskuddet bliver behandlet i FU, da der jo antalsmæssigt er forskel på deltagerantallet på de respektive hold og destinationerne er forskellige fra gang til gang.

 

Vores udlånstilbud ligger ret stille. Vi har kinball, golf og Djeeo, hvor sidstnævnte tidligere har været meget populært, men nu er der nye muligheder via mobiltelefoner, og firmaet er gået konkurs.

 

Til kreds Vestsjællands repræsentantskabsmøde har vi i år inviteret de kendte repræsentanter, de kommunale forvaltninger samt sendt invitation til alle de medlemsskolers idrætskontaktlærere, som vi har kunnet opspore mailadresser på. Det har igen været et besværligt arbejde med en meget lille besvarelsesfrekvens, men det kan kun gå fremad, da vi til stadighed får flere og flere kontaktpersoner på mailinglisten.

 

 Årets aktiviteter.

 

Samarbejdet med Dansk Volleyball- forbund omkring ”Kids volley” har igen været en kæmpesucces. Stævner eller introduktionsdage blev afholdt i Stenlille, Ringsted, Slagelse, Korsør, Skælskør, Holbæk og Årby ved Kalundborg. En stor tak til forbundet. Samarbejdet omkring ”Kids volley” vil fortsætte, hvilket er et stort aktiv for os. Her har vi virkelig noget at tilbyde vores medlemsskolers yngste årgange til glæde for den senere udvikling af volleybold.

 

Vi har afholdt stævner i høvdingebold, hvor succesen igen var stor for projektet med 2 stævner i Holbæk og Kalundborg, samt et efterfølgende kvalifikationsstævne mellem de bedste hold til retten om deltagelsen ved DM i høvdingebold for 5.klasse i Kibæk ved Herning. Her deltog Rynkevangskolen fra Kalundborg. Det er især i denne by, der er størst tilslutning til dette sjove spil.

 

Ud over det nævnte har vi gennemført planlagte arrangementer i håndbold, atletik, fodbold, basketball, indefodbold, volley og lærervolley samt orienteringsløb.

 

På det kommende skoleårs program vil vi tilbyde floorball efter en henvendelse fra Per Holm, Dalmose Skole, der har tilbudt at arrangere et stævne for 6. klasse i Dalmose-hallen. Dette glæder vi os meget til.

 

Vi har heller ikke i denne sæson sendt aktivitetsplanen ud til skolerne med post og ingen har efterlyst den. Det er på hjemmesiden og især gennem mails, den største kontaktflade vil være. Indbydelser til kommende arrangementer vil også blive tilsendt på de mailadresser, vi kender.

 

Vi ser, at en stor del af vore deltagere kommer til vore arrangementer, hvor transportudgifterne kan holdes nede. Vi tænker stadig på dette når vi planlægger, men vi vil heller ikke flytte aktiviteter væk fra særlige interesseområder. I basketball er det f.eks. altid sikkert at både Holbæk og Kalundborg deltager i fuldt omfang, hvilket er årsagen til, at vi hvert år afholder et af vore stævner i en af disse byer.

Etablering af skoleidrætsudvalg i alle kommuner er stadig et stort ønske for os alle og vi formidler gerne informationer og erfaringer med disse.

 

”Idræt i Skolen”

Dansk Skoleidræts blad udsendes gratis til alle skoler. Bladet har ”fingeren på pulsen” indenfor skoleidrætten med en masse spændende artikler.

 

At vi har haft en nedgang i nogle discipliner er sikkert stadig bestemt af økonomien på de enkelte skoler, samt ændringer i skolestrukturen.

 

Afsluttende bemærkninger

 

På forretningsudvalgets vegne vil jeg takke alle samarbejdspartnere igennem det forløbne år.

Dette gælder også elever og lærere, der har deltaget i vore arrangementer, og især en stor tak for lån af haller, idrætsanlæg og andet vi har draget nytte af. På egne vegne også en tak til forretningsudvalget for et godt samarbejde, aktiv mødedeltagelse, stor arbejdsindsats, engagement og solid opbakning.

Der skal lyde en stor tak til lokale aviser, der altid er parate til at fortælle om vort arbejde og således hjælper til at flere og flere kender til Dansk Skoleidræt. Tak til Sorø Kommune for benyttelse af faciliteterne ved kursus og repræsentantskabsmøde.

 

Beretninger fra nogle af årets aktiviteter:

 

Høvdingebold

 

Stævnet blev afviklet i Kalundborg Hallerne den 17. marts 16, hvor der hele dagen var fuld aktivitet i de to haller. Stævnet var fuldt booket – ja faktisk overbooket med 34 hold.

Endvidere havde det Kommunale Skoleidrætsudvalg valgt at lave et stævne samme dag for 4. klasse i en anden hal i byen med 21 tilmeldte hold. Dette blev gjort for ikke at måtte skuffe nogle af de mange tilmeldte hold. Der var altså tilmeldt hele 55 hold fra 4. og 5. klasse i Kalundborg. Det må virkelig siges, at høvdingebold er gået hen og blevet meget populært i Kalundborg. I skrivende stund er der tilmeldt 48 hold til dette års stævne, der afvikles den 21. marts.

Dagen blev afviklet i en god ånd og der blev virkelig gået til vaflerne. Der var stor spænding i mange kampe. Stævnet endte med, at Herredsåsen 5.b og Rynkevangskolen vandt i hver deres hal og gik videre til et kvalifikationsstævne, der blev afholdt i Ulshøjhallen i april, hvor også vinderne fra stævnet i Tuse, Elverdamsskolen, Tølløse og Kildevangsskolen, Ågerup deltog. Her blev det Rynkevangskolen der vandt over Herredsåsen i høvdingeduel og dermed sikrede sig retten til at deltage ved DM i Kibæk.

 

Fodbold

Stævnet blev igen i år afholdt ved Røsnæshallen ved Kalundborg på Raklevs baner onsdag den 14.september 2016 fra kl. 8.30 - 15.15.  Vi spillede her fodbold på 8 baner.

Der var tilmeldt i alt 27 hold. Der er tale om en tilbagegang på 8 hold og det betød at vi kunne afvikle stævnet på 8 baner og ikke behøvede at lægge kampe på andre anlæg.

Vi begrænser antallet af hold fra Kalundborg ved at afvikle et kvalifikationsstævne her ugen i forvejen, så kun de to bedste hold i 6.klasse-rækkerne kan deltage ved vores stævne.

Kredsstævnet blev afviklet i en god atmosfære med hele 64 spillede kampe på de 8 baner.

En stor tak til kommunen samt til halinspektøren i Røsnæshallen for frit lån af faciliteter.

Kampene blev for det meste dømt af de deltagende lærere samt enkelte hjælpedommere.

De fleste hold kommer stadig fra Kalundborg Kommune, men også nye skoler deltog i år.

I Kalundborg afholdte vi som nævnt på forhånd en 6. kl. turnering. Her deltog yderligere 18 hold.

Alt i alt har der deltaget 45 hold i fodboldstævnerne. Der deltager samlet ca.800 elever ved vores fodboldstævner.

I denne sæson spillede man 8-mands fodbold for 6. klasse samt 8.-9.kl. piger.  

Stævnet er så længe at Kalundborg Kommune stiller baner til rådighed muligt at gennemføre ved ganske små udgifter.

Ved årets DM i skolefodbold i Helsinge i maj deltog Herredsåsens drenge og Ubby fri- og idrætsefterskoles piger.

 

Kredsvindere:

9. kl. drenge: Skovvejens skole, Jyderup

8.- 9.kl. piger: Skolen På Herredsåsen, Kalundborg

6.kl. drenge: Skolen på Herredsåsen, Kalundborg Kommune.

6.kl. piger: Raklev Skole, Kalundborg

Herredsåsen og Raklev har således kvalificeret sig til at deltage DM, der  afholdes 31.maj  - 2.juni 2017 i Kalundborg. Her deltager i øvrigt to ekstra hold fra de to vinderskoler, da vi jo er værtskreds.

Til alle vinderhold var der sorte mesterskabstrøjer.                                            

Erik Elmelund

Håndbold

Der var kun 2 tilmeldte hold i pigerækken:  Katrinedalskolen afd. Tuse og Sydskolen afd. Asnæs.

De mødte hinanden i Tuse til den afgørende kamp om kvalifikation til DM i skolehåndbold. I starten af kampen var det meget lige og ved halvleg førte Asnæs med et enkelt mål. Ved slutningen af kampen kom Sydskolen foran og vandt klart. Ved DM blev pigerne nr. 12. Der var også kun 2 tilmeldte hold i drengerækken, begge fra Dyhrs Skole. Ved DM blev Dyhrs Skole nr. 8.                                  

Per Bromann

Volleyball

Kredsmesterskabet i skolevolley torsdag den 21. januar 2017 blev i år for første gang afholdt af Janne i Bjergmarkshallen i Holbæk. Til stævnet var der tilmeldt 2 pige- og drengehold fra henholdsvis Slagelse, Kalundborg og Holbæk kommune. Der blev spillet på fire baner i to puljer, så der var blev spillet en del kampe. 

I pigepuljen var niveauet blandet og der blev spillet mange gode kampe. Men der var ikke for alvor tvivl om at Marievangskolen fra Slagelse ville løbe med 1. pladsen, da de var et meget velspillet hold. På drengesiden var konkurrencen mere lige og her var der til det sidste kamp om billetten til DM, som Eggerslevmagle skole i Skælskør fik kæmpet sig frem til.

Alt i alt en rigtig god stævnedag med en masse god volley.

Begge vinderhold deltager ved DM, hvor de ønskes held og lykke.                                                                                                                                                                Janne Petersen

Indefodbold

Stævnet blev afviklet i Svinninge-hallen torsdag den 23. februar 2017. Der var 8 hold tilmeldt. Et sent afbud gjorde, at stævnet blev et alle-mod-alle stævne. Hvert hold spillede således 6 kampe. Vinder blev Katrinedalskolen afd. Gislinge foran Katrinedalskolen afd. Svinninge.

Nye hold, der var med, var Ruds Vedby Skole.

Foregående stævne havde 16 hold med. Her vandt Gislinge også.                         

                                                Per Bromann

 

                                                                 Basketball 2017

 

Kredsmesterskabet i basketball fredag den 24. februar 2017 blev afholdt i Kalundborg-hallerne

fredag den 24. februar 2017. Stævneleder: Mette Elmelund.

Der deltog 20 hold fordelt med Slagelse (2) , Holbæk (6) og Kalundborg  (12).

Stævnet blev vel afviklet med hjælp af dommere fra Kalundborg Basketball Klub på 4 baner i de to haller.

I rækken for 7. klasser deltog 8 hold og her vandt Nyrupskolen både hos drenge og piger.

I drengerækken blev Herredsåsen nr. 2 og hos pigerne blev Rynkevangsskolen nr. 2.

I 8. klasse, hvor der blev spillet om kvalifikation til DM i skolebasket i Horsens 19. - 21. april vandt

Katrinedalskolen, afd. Tuse både drenge- og pigerækken foran henholdsvis Nyrupskolen og

Skolen på Herredsåsen, Kalundborg. Stort tillykke til Katrinedalskolen, afd. Tuse.

Tak til alle for et godt stævne og især tak til Kalundborg-Hallen for de gode forhold.  Mette Elmelund.

Lærervolley

Blev afviklet lørdag den 25. februar 2017 i Eggeslevmagle under ledelse af Dennis Holm, da Anette Bialik var forhindret.

Der var 7 hold tilmeldt, et fra Antvorskov, Et fra Pedersborg, et fra Ådalsskolen samt 2 fra  henholdsvis Marievangsskolen og Eggeslevmagle Skole.
Vi spillede fra 11-16, og der var mange drabelige kampe i alle mod alle formatet. - det endte med at 3 hold kun havde tabt 1 kamp, Pedersborg, Eggeslevmagle 1 og Antvorskov, i sætforskel røg Eggeslevmagle af, da de kun havde +6 og både Antvorskov og Pedersborg +7 vinderen blev på flest vundne sæt (og indbyrdes kamp) Antvorskov Skole.
Det var et super stævne hvor hallen emmede af liv, der var endda en masse legende børn rundt omkring, og der blev sluttet af med mulighed for en kold fadøl og lidt venskabelig snak.