Bestyrelsen

Jeg er interesseret

Bestyrelsen

Referat kredsmøde 

Tirsdag d. 23.4.2019 kl. 17.45 – 20.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Vejle 10-klasse centeret.                                                                                                                                                                                                                                               

 Deltagere:  Annette, Jane, Mette, Anders, Brian, Christian, Kristian, Hans Martin

Afbud: Jane

 

Overskrift

 

Noter

1

a)      Godkendelse af referat 5.-2. 2019 se bilag

 

b)      Præsentationsrunde mangler Brian og Anders

 

 

 Referat godkendt.

 

Anders – lærer på Østerhåbskole, Horsens. Bor i Silkeborg. Er lige blevet far. Underviser i idræt og matematik.

Brian – har været med i DSI siden 2005. Læreruddannet og er på Vester Nebel skole. AKT., idræt, matematik, historie.

2

Forberedelse til hovedforeningens repræsentantskabsmødet se bilag

 

 Gennemgang af vedtægtsændringer. Ingen indsigelser.

Kristian R og Hans Martin deltager i hovedbestyrelsesmødet på fredag.

3

Datoer til kalenderen

Høvdingebold Kolding indledende 27. feb. 2020

Finale i Kolding Fredag den 27 marts?

 

Har vi andre datoer klar?

 

1)       Håndboldturnering (8. årgang) i Vejle området. Brian har ansvaret. Andreas tlf 24219857 fra Mølholm Skole vil gerne arrangere det. Kampene skal være afviklet inden 29. november

2)      Volleyballturnering (9. årgang). Andreas, Steen og Kristian R har ansvaret. Finale ligger 19. marts. Turneringen skal ligge i november/december.

3)      Basketturnering (8. årgang). Kristian R har ansvaret.

4)      Atletik (7. årgang) har Steen og Kristian R har ansvaret. Skal ligge inden efterårsferien.

5)      Høvdingebold (5. årgang) ligger finalen i Kolding fredag den 27. marts. Stedet er Pulzion (de gamle KFUM haller i Kolding).

6)      Fodbold. Anders har kontakten til AC og undersøger, hvilke muligheder der er.

 

4

aktiviteter

 

Har vi ideer til fremtidige aktivitetsdage.

Vi afventer svar fra foreningspuljen.

 

 

Fremtidige aktiviteter:

Hedensted kommune

Horsens kommune

Fredericia kommune

Vejle og Kolding

 

 

DM i Skolebasket 2021 – Horsens Annette og Anders er ansvarlige.

 

Alternativ boldspilsdag for 2. årgang i Horsens på Østerhåbskole i uge 18 2020. 6. årgang forbereder deres egen boldspil, som de præsenterer for 2. årgang. Vi laver det simpelt første år og bygger gerne videre og udvider.

 

Kidsvolleyballdag for 3. årgang. Efterår 2019. Vær obs på hvilket level (max 1). Tydelige forventninger. Randi Fegtenburg Volley Danmark. Led under kreds Fyn – DSI.

 

Vær god til at få formidlet det til de andre skoler i kommunen.

 

Kristian P vil gerne tilbyde kursusdage i boksning på skoler. Dagen kan tilpasses alle årgange. Der købes et klassesæt boksehandsker mm. Max 30 elever pr undervisningsgang.

 

Forårsfestival i Vejle – Kristian R har ansvaret.

 

5

Evt.

 

 

 

 

 Ny pokal i skoleidræt. Den gamle pokal har ikke længere plads til flere graveringer.

Forslag om, at vi har vandrepokaler i alle kredsturneringerne (høvdingebold/5.årg, fodbold/6.årg, atletik/7. årg, Håndbold + basket/8. årg, volley/9.årg. Det er vedtaget at der købes pokaler til alle turneringer. Kristian R har ansvaret. En pokal koster ca 300 kr stk og samlet vil graveringen et par tusind kr pr år.

 

Tøj til tryk er afleveret til Annette, som sørger for det er klar til udlevering den 12. juni.

                           

 

Referat kredsmøde 

Tirsdag d. 5.2.2019 kl. 18.30 – 21.00                                                                                                                                                                                                                        

Vejle 10-klasse centeret.                                                                                                                                                                                                                                               

 Deltagere: Annette, Jane, Mette, Anders, Brian, Kristian P, Kristian, Hans Martin

Afbud: Anders og Brian

 

Overskrift

 

Noter

1

Præsentationsrunde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstituering

 

Hans Martin: Lærer siden 98. Idrætslærer. Har siddet DSI i 10 år. Er nu formand. Er på en skole i Kolding.

Mette: Lærer i 12 år. Idrætslærer. Har været med 4 år i DSI. Er beskikket censor i idræt. Skolen i Midten.

Jane: Er kasserer i DSI. Har været med 4 år i DSI. Sønder Bjert skole. Været efterskolelærer. Har altid undervist i idræt. Uddannet friluftsvejleder.

Kristian: Læreruddannet. Været i Vejle 10. klassecentreret i mange år. Været i DSI siden 2004.

Kristian P: Med et år af DSI. Læreruddannet siden 2015. Idræt, dansk, historie. Boksetræner.

Annette: Østerhåbskole. Idrætslærer, egen virksomhed. Laver mange kurser for DGI.

 

Konstituering:

Formand: Hans Martin

Næstformand: Brian

Kasserer: Jane

Webansvarlig: Hans Martin

Sekretær: Annette

2

Evaluering af repræsentantskabsmødet og kursus

 

 Repræsentantskabsmødet: Forløb som det skulle. Passende længde. Man kunne godt lægge en debat ind. Der komme gode forslag til tiltag.

Kurset: 26 tilmeldte. Dans og udtryk-dugen var udgangspunktet.

Man kunne måske godt starte en halv time før – 8.30, så kurset kunne forlænges med en halv time. Der er ikke så mange, der klæder om, så måske kan man godt køre frokosten før – fint med sandwich. Stedet var godt valgt i forhold til tilkørsel. Hallen var lidt kold. 

3

Kort præsentation af kredsen, herunder

”den gode historie fra kredsen”

 

 

-          Horsens har meldt sig ind igen. Vi har inviteret os selv til møde i Hedensted. Der er otte efterskole i Hedensted skole, så der er nok samarbejdspartnere.

Kristian Ditlevsen står for kommunesamarbejdet. Er med i kreds Fyn. Er nu på Landsorganisationen i Nyborg.

-          Hedensted skal stille nogle folk, for at få nogle aktiviteter i kommunen. Der mangler sparring i kommunen for at få skubbet noget i gang.

-         Fredericia overvejer også at blive medlem. 

 

Vi skal huske at reklamere for aktivitetsdagene.

Atletikdag på Hellebjerg den 29. maj, er der stadig pladser. Udfordringen i forhold til afvikling af akt. dage er transporten.

 

Vi skal bestræbe os på, at være i god tid med reklame/mails ud, så skolerne har det i forberedelsesugen før sommerferien.

4

aktiviteter og

opmærksomhedspunkter

Høvdingebold

 

Foreningspulje ansøgning se bilag

 

Fremtidige aktiviteter:

Hedensted kommune

Horsens kommune

Fredericia kommune

Vejle og Kolding

 

Nye møde datoer:

Høvdingebold: Gerne minimum et indledende stævne i hver kommune. 5. årgang. Ét hold pr. klasse. Se reglerne under turneringer (link).

Afvikles i marts 2020. Kl. 9.00-13.00 Ved 5 baner, kan der være 20 hold. Alle elever skal på banen. Der er fire sæt. Man må godt spille på tid i de indledende kampe.

Hedensted, Vejle og Horsens kan godt have to stævner. Hvis Fredericia ikke kommer med satser vi på 2 stævner i Kolding ellers et i Fredericia og et i Kolding. Så vi får 8 indledende stævner.

Hedensted: Hans Martin og Mette

Horsens: Anders, Kristian, Annette (afvikles på Østerhåbskolen).

Vejle: Sten og Kristian

Kolding: Jane og Hans Martin

Præcise datoer (ugen) skal meldes ud før sommerferien.

Kredsfinalen ligger start april.

 

Idrætsfestival = stor aktivitetsdag.

 

 

 

 

5

evt

 

 

 

 

 Tøj: Der er aftalt, at man må købe for 1500 kr incl moms + tryk. Annette sørger for tryk. Tøjet afleveres senest til næste møde.

Der skal sedler på alt påført navn, farvetryk og hvor trykket skal sidde.

Hans Martin sørger for at sende digitalt fil med trykket.

 

Det foreslås, at vi ikke deltager i Idrætslærernes Forum i år.

Der er weekendkursus på Bornholm. Det forlanges at skolerne friholder os.

Hans Martin sender programmet + login til hovedsidens loginsider.

Datoer for næste møder:

Tirsdag den 23. april kl. 17.45-20.00 i Vejle

Dagsorden:

1)      Datoer for stævner

2)      Koncept høvdingebold

3)      Holdning til DSI repræsentantskabsmøde

Onsdag den 12. juni kl. 18.30-20.30

26-28. september busmøde

Onsdag den 6. november kl. 18.30-20.30

1)      Program for rep. mødet

Onsdag den 15. januar kl. 18.30-20.30