Formål

Formål

Formålet med Dansk Skoleidræt, Trekantområdet er at støtte og fremme skolernes obligatoriske og frivillige undervisning i idræt.

Dette sker ved: at være lokal repræsentant for Landsforeningen Dansk Skoleidræt samt at forestå de landsdækkende aktiviteter at støtte og udvikle skolernes undervisning i idræt for elever og lærere at samarbejde med frivillige idrætsorganisationer og andre om at udvikle idrætstilbuddene til skolernes elever kontakt til myndighederne samarbejde med skolesundhedstjenesten Efter- og videreuddannelse af lærere

Medlemskab En gang om året henvender bestyrelsen sig til alle skoler om at betale deres medlemskontingent på 5 kr. pr. elev fra BH - kl. til 10. klasse. Dette beløb udgør arbejdskapitalen for arbejdet med skoleidrætten i Trekantområdet, og uden dette kan Dansk Skoleidræt i Trekantområdet ikke eksistere.

A-medlemskab:
Pris: 5 pr. elev Giver adgang til deltagelse i alle aktivitetsdage, stævner, workshops samt korte kurser og materialer fra landsforeningen. Hvis kommunen melder alle skoler ind, er prisen 4 kr. pr. elev.

B-medlemskab:
Pris: 500 kr. Man modtager diverse idrætsmaterialer og får mulighed for deltagelse i delvist sponsorerede aktiviteter fra Landsforeningen, Dansk Skoleidræt.

Medlemskabet skal være indbetalt på eller overført via netbank til girokonto nr. 4 70 00 82 (reg. nr. 1551) Dansk Skoleidræt, Trekantområdet.