Fagligt udvalg

Fagligt udvalg arbejder efter flg. kommissorium:

Fagligt udvalg skal:

• medvirke til at skabe de bedst mulige vilkår for faget idræt i grundskolen
• støtte og fremme idrætsfagets udvikling og vilkår
• forholde sig til faglige spørgsmål i relation til idræt i grundskolen og medvirke til at formulere Dansk Skoleidræts holdninger hertil
• fungere som fagligt netværk mellem idrætslærere

Forretningsudvalgets næstformand er formand for det faglige udvalg. Desuden består udvalget af otte personer:
• Tre udpeget blandt forretningsudvalgets medlemmer i forbindelse med den årlige konstituering
• To udpeget blandt bestyrelsesmedlemmer i det tidligere Dansk Idrætslærerforening (foreløbigt for en 2-årig periode)
• En udpeget af Læreruddannelsens Idrætslærerforening
• To udpeget af kredsformændene på kredsformandsmødet i april/maj.

Fagligt udvalg består af:

Formand:
Preben Hansen, Dansk Skoleidræts forretningsudvalg, Rantzausminde Skole, Svendborg
6222 9255 / 5092 9599, preben.hansen1@skolekom.dk

Øvrige medlemmer:

Jesper Sandfeld, Dansk Skoleidræts forretningsudvalg, Københavns Professionshøjskole
Stig Andersen, Dansk Skoleidræts forretningsudvalg, Næstved
Vibeke Krog Rattenborg, tidl. Best.medlem Dansk Idrætslærerforening, Rosenlundskolen, Ballerup
Per Jessen Nielsen, Læreruddannelses Idrætslærerforening, UC Nord, Lærerudd., Hjørring
Anders Sindberg, udpeget af Dansk Skoleidræts kredsformænd, Gug Skole, Gug
Malene Vissing Sørensen, Tallerupskolen, Tommerup St.