Fagligt udvalg

Fagligt udvalg arbejder efter følgende kommissorium:

Fagligt udvalg skal:

  • medvirke til at skabe de bedst mulige vilkår for faget idræt i grundskolen
  • støtte og fremme idrætsfagets udvikling og vilkår
  • forholde sig til faglige spørgsmål i relation til idræt i grundskolen og medvirke til at formulere Dansk Skoleidræts holdninger hertil
  • fungere som fagligt netværk mellem idrætslærere

Hovedbestyrelsens næstformand er formand for fagligt udvalg. Desuden består udvalget af:

  • To udpeget blandt hovedbestyrelsens medlemmer i forbindelse med den årlige konstituering
  • Et medlem udpeget af Læreruddannelsens Idrætslærerforening
  • Fire medlemmer udpeget af kredsformændene på kredsformandsmødet i april/maj.

Fagligt udvalgs sammensætning:

Formand:
Preben Hansen, Dansk Skoleidræts forretningsudvalg, Rantzausminde Skole, Svendborg
6222 9255 / 5092 9599, preben.hansen1@skolekom.dk

Øvrige medlemmer:
Jesper Sandfeld, Dansk Skoleidræts hovedbestyrelse, Københavns Professionshøjskole
Inge Dinis, Dansk Skoleidræts hovedbestyrelse, Ikast Østre Skole
Laila Holme, udpeget via indstilling fra kredsene
Anders Sindberg, udpeget via indstilling fra kredsene, Gug Skole, Gug
Malene Vissing Sørensen, udpeget via indstilling fra kredsene, Tallerupskolen, Tommerup St.
Per Jessen Nielsen, Læreruddannelses Idrætslærerforening, UC Nord, Lærerudd., Hjørring

Sekretær for udvalget:
Annette Borch Jensen, tlf. 3074 5548, abo@skoleidraet.dk