Fagligt udvalg

Fagligt udvalg arbejder efter følgende kommissorium:

Fagligt udvalg skal:

 • medvirke til at skabe de bedst mulige vilkår for faget idræt i grundskolen
 • støtte og fremme idrætsfagets udvikling og vilkår
 • forholde sig til faglige spørgsmål i relation til idræt i grundskolen og medvirke til at formulere Dansk Skoleidræts holdninger hertil
 • fungere som fagligt netværk mellem idrætslærere

Hovedbestyrelsens næstformand er formand for fagligt udvalg. Desuden består udvalget af:

 • To udpeget blandt hovedbestyrelsens medlemmer i forbindelse med den årlige konstituering
 • Et medlem udpeget af Læreruddannelsens Idrætslærerforening
 • Fire medlemmer udpeget af kredsformændene på kredsformandsmødet i april/maj.

 

Fagligt udvalgs medlemmer arbejder bl.a. med:

 • Afgive høringssvar på Dansk Skoleidræts vegne
 • Deltage i revideringen af Fælles Mål
 • Deltage i udviklingen af prøven i idræt og flere udvalgsmedlemmer er udpeget som beskikkede sensorer
 • Medlem af Idrætsfaggruppen under UVM

Udvalgsmedlemmerne har tillige skrevet blogindlæg på Folkeskolen.dk om relevante faglige problemstillinger i idrætsfaget. Se indlæggene "Idrætsundervisningen er ikke altid lige køn", "Temabaseret idrætsundervisning", "Idræt og corona - udfordring eller opgivelse" og "Coronabriller giver nyt syn på idrætsundervisningen".

Fagligt Udvalg består af:

 • Preben Hansen
  Næstformand i Dansk Skoleidræt, formand for Fagligt Udvalg (FAU).

  Preben Hansen

  Næstformand i Dansk Skoleidræt, formand for Fagligt Udvalg (FAU).

  Strandvej 75, 5700 Svendborg
  Idrætslærer Rantzausminde Skole

 • Inge Dinis
  Formand for KKU samt HB- og FAU-medlem

  Inge Dinis

  Formand for KKU samt HB- og FAU-medlem

  Lærer Ikast Østre Skole

 • Jesper Ninn Sandfeld Melcher
  HB- og FAU-medlem. Københavns Professionshøjskole.

  Jesper Ninn Sandfeld Melcher

  HB- og FAU-medlem. Københavns Professionshøjskole.

  Grøndalsvej 34, 1., 2000 Frederiksberg

 • Malene Vissing Tønder
  FAU-medlem

  Malene Vissing Tønder

  FAU-medlem

  Lærer Tallerupskolen, Tommerup St.

 • Anders Sindberg
  FAU-medlem

  Anders Sindberg

  FAU-medlem

  Lærer Gug Skole, Gug.

 • Annette Borch Jensen
  Projektleder

  Annette Borch Jensen

  Projektleder

  Idrætsfaget
  Sekretær i Fagligt Udvalg (FAU)
  Bevægelse i UUV og SFO - Skolesport

 • Per Jessen
  FAU-medlem

  Per Jessen

  FAU-medlem

  Lektor på læreruddannelsen UC Nordjylland

 • Nanna Wassard Bonde
  FAU-medlem

  Nanna Wassard Bonde

  FAU-medlem