Fagligt udvalg

Fagligt Udvalg består af:

 • Malene Vissing Tønder
  Hovedbestyrelsesmedlem og formand for fagligt udvalg

  Malene Vissing Tønder

  Hovedbestyrelsesmedlem og formand for fagligt udvalg

 • Inge Dinis
  Næstformand i Dansk Skoleidræt, formand for kreds- og kommuneudvalget, medlem af fagligt udvalg

  Inge Dinis

  Næstformand i Dansk Skoleidræt, formand for kreds- og kommuneudvalget, medlem af fagligt udvalg

 • Jesper Ninn Sandfeld Melcher
  Hovedbestyrelsesmedlem, medlem af forretningsudvalget og medlem af fagligt udvalg

  Jesper Ninn Sandfeld Melcher

  Hovedbestyrelsesmedlem, medlem af forretningsudvalget og medlem af fagligt udvalg

 • Anders Sindberg
  Medlem af fagligt udvalg

  Anders Sindberg

  Medlem af fagligt udvalg

  Lærer Gug Skole, Gug.

 • Per Jessen
  Medlem af fagligt udvalg

  Per Jessen

  Medlem af fagligt udvalg

  Lektor på læreruddannelsen UC Nordjylland

 • Camilla Daugaard
  Hovedbestyrelsesmedlem, medlem af fagligt udvalg og medlem af kreds- og kommuneudvalget

  Camilla Daugaard

  Hovedbestyrelsesmedlem, medlem af fagligt udvalg og medlem af kreds- og kommuneudvalget

 • Anebine Danielsen
  Projektleder

  Anebine Danielsen

  Projektleder

  Idrætsfaget
  Bevægelse i undervisningen

Fagligt udvalg arbejder efter følgende kommissorium:

Fagligt udvalg skal:

 • medvirke til at skabe de bedst mulige vilkår for faget idræt i grundskolen
 • støtte og fremme idrætsfagets udvikling og vilkår
 • forholde sig til faglige spørgsmål i relation til idræt i grundskolen og medvirke til at formulere Dansk Skoleidræts holdninger hertil
 • fungere som fagligt netværk mellem idrætslærere

Formanden for fagligt udvalg er medlem af hovedbestyrelsen og aktiv idrætslærer. Desuden består udvalget af:

 • To udpeget blandt hovedbestyrelsens medlemmer i forbindelse med den årlige konstituering
 • Et medlem udpeget af Læreruddannelsens Idrætslærerforening
 • Fire medlemmer udpeget af kredsformændene på kredsformandsmødet i april/maj.

 

Fagligt udvalgs medlemmer arbejder bl.a. med:

 • Afgive høringssvar på Dansk Skoleidræts vegne
 • Deltage i revideringen af Fælles Mål
 • Deltage i udviklingen af prøven i idræt og flere udvalgsmedlemmer er udpeget som beskikkede censorer
 • Medlem af Idrætsfaggruppen under UVM

Udvalgsmedlemmerne har tillige skrevet blogindlæg på Folkeskolen.dk om relevante faglige problemstillinger i idrætsfaget. Se indlæggene "Idrætsundervisningen er ikke altid lige køn", "Temabaseret idrætsundervisning", "Idræt og corona - udfordring eller opgivelse" og "Coronabriller giver nyt syn på idrætsundervisningen".